Læs News Øresunds ugebrev for uge 16

Topnyheder fra ugebrevet i uge 16, udsendt den 23. april, 2021.

Nyt hospital skal bygges i Helsingborg til 13 milliarder SEK – og Skånes Universitetssjukhus i Malmø og Lund gennemgår nu også omfattende ændringer

Biogasproduktionen fordobles i Skåne – kan blive selvforsynende

Stor international interesse for nordisk og dansk-svensk life science-konference

 

Klik her for at se hele det danske ugebrev

Klik her for at læse det svenske ugebrev

Foto: Helsingborgs Lasarett. Foto: News Øresund


Klik her for en fri prenumeration på News Øresunds svenske ugebrev

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds danske ugebrev


News Øresund startede i 2012 som et interregprojekt mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med finansiering fra EU og regionale aktører. Fra 2015 er News Øresund en del af Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og vores nyhedsbureau News Øresund bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.