149 aktører – strukturanalyse af offentlige samarbejder over Øresund

analys-samarbejdet-pa-tvaers-oresund-20160914-webbØresundsinstituttet præsenterer en strukturanalyse af 149 aktører inden for offentlige samarbejder over Øresund. Læs om organisationerne og personerne som er mest aktive i projekter og samarbejder – et unikt øjebliksbillede fra halvårsskiftet 2016. Analysen omfatter alle som har mindst to formelt offentlige projekter/samarbejder over Øresund.

 

Analysen i korte træk

1. Samarbejdet på tværs af Øresund består af bilateralt kommunalt samarbejde, netværksorganisationer, Interreg-projekter og politiske samarbejdsorganisationer. Siden 2008 har 149 forskellige aktører – kommuner, regioner, universiteter, myndigheder, organisationer og virksomheder – engageret sig i mindst to Øresundsregionale samarbejdsprojekter eller –organisationer.

2. De aktører som har været involveret i flest Øresundsregionale projekter er Region Skåne, Lunds universitet, Københavns Kommune, Malmø stad, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Malmø Högskola, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Helsingborgs stad.

3. The Greater Copenhagen & Skåne Committee samler alle skånske og sjællandske kommuner og de tre regioner i et politisk samarbejde med målet om at skabe vækst i hele regionen. Størstedelen af kommunerne i regionen har desuden været involveret i mindst ét andet projekt eller organisation.

4. Samarbejdsprojekterne har ofte omhandlet arbejdsmarked, innovation, grøn udvikling, turisme og infrastruktur. Siden 2008 har der været flere end 140 tværregionale projekter, først og fremmest Interreg-projekter og politiske samarbejdsorganisationer.

5. De personer, som via mindst to formelle poster i styregrupper, komiteer eller bestyrelser relevante for Øresundsregionen/Greater Copenhagen, er mest centrale i det formaliserede Øresundsregionale samarbejde, kan illustreres ved et netværk bestående af 69 personer.

6. Netværket er sammenhængende i og med det forbinder nøglepersonerne fra de forskellige samarbejdsområder: infrastruktur, viden og fakta, regionalt politisk samarbejde, HH-samarbejde, København-Malmø-samarbejde, erhvervsfremme og Interregsamarbejde.

7. Københavns Lufthavns Vækstkomité samler vigtige beslutningstagere fra begge sider af Sundet og fra det offentlige, erhvervslivet og organisationer. Netværket illustrerer komitéens tværfaglighed ved at have nøglepersoner fra alle samarbejdsområder.


analys-samarbejdet-pa-tvaers-oresund-naetverket-webbLæs hele analysen her |

 

 


diagram-antal-samarbetsprojekt-dk-webb• EU er vigtig for udviklingen af det regionale samarbejde. Via EU’s Interreg-program Øresund-Kattegat-Skagerrak topper EU listen med flest projektet og som bidragsyder til mest finansiering. Totalt satses 127,6 millioner euro på projekter i Danmark og Sverige i perioden 2014-2020.

 

•  Lunds universitet er det universitet som er involveret i flest samarbejdsprojekter rettet mod Øresundsregionen, fulgt af Malmö Högskola og Roskilde Universitet.


Analysen blev præsenteret onsdag ved et velbesøgt medlemsmøde på Sveriges Ambassade i København af Thea Wiborg, analytiker ved Øresundsinstituttet, og Joakim Jensen, sociologistuderende ved Københavns Universitet, med indledende taler af ambassadør Fredrik Jörgensen og Øresundsinstituttets adm. direktør Johan Wessman.

oresundsinstituttet-ambassadmote-2-webb

Joakim Jensen og Thea Wiborg.

oresundsinstituttet-ambassadmote-1-webb

Johan Wessman og Fredrik Jörgensen.

oresundsinstituttet-ambassadmote-3-webb

Foto: News Øresund – Anna Palmehag