1 000 bostäder i Odense aktuella för rivning som led i dansk ghettoplan

Danmarks barn- och socialminister Mai Mercando på besök i bostadsområdet Vollsmose i Odense i april i år. Foto: regeringen.dk

Odense kommunfullmäktige har enats om att riva eller sälja minst 1 000 av de 3 600 allmänna familjebostäderna i stadsdelen Vollsmose. Det är en följd av den så kallade ghettoplan som den danska regeringen beslutade om i våras. Det uppger Danmarks Radio.

Vollsmose är ett socialt belastat bostadsområde med 9 100 invånare och som uppfyller den danska definitionen för att klassas som ghetto. Våren 2018 införde den danska regeringen en så kallad ghettoplan som bland annat innebär att andelen allmänna bostäder i dessa områden ska minskas till 40 procent. Det kan ske genom utförsäljningar eller genom rivning.

I Odense har byrådet meddelat att minst 1 000 av de 3 600 allmänna bostäderna i Vollsmose ska rivas eller säljas. Det finns ännu inget beslut om hur fördelningen kommer att bli.
– Jag har en klar förväntning om att en stor del ska rivas, säger borgmästaren Peter Rahbæk (S) till Danmarks Radio.

Men det är inte alla kommuner som planerar för rivning såsom Odense gör. I det socialt belastade området Tingbjerg utanför Köpenhamn har man valt en annan lösning. Investeringsföretaget NREP bygger här 1 000 privata bostäder i ett samarbete med de allmänna bostadsföretagen fsb och SAB. (News Øresund)