FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Med en stærk dansk krone nåede antallet af danske overnatninger i Skåne et rekordniveau i 2018. Også antallet af svenskere i Region Hovedstaden stiger. Det samlede antal overnatninger steg i alle regioner, men marginalt i Region Sjælland.

Flere danskere i Skåne

Såvel den varme sommer som en stærkere dansk krone lokkede flere danskere end nogen sinde over på den anden side af Øresund i 2018. Antallet af danske overnatninger i Skåne steg til 282.280, en vækst på 29,3 procent sammenlignet med 2017. I det tidligere rekordår, 2009, var der også en stor valutaforskel og den gang var antallet af danske overnatninger i Skåne 257.822. Samlet set var der over seks millioner overnatninger i Skåne i 2018, en stigning på 5,1 procent. Den skånske turisme vokser hurtigere end landsgennemsnittet i Sverige, hvor stigningen var 2,9 procent.

Fortsat stigning i Region Hovedstaden

I Danmark stiger antallet af overnatninger også og i 2018 var der 2,7 procent flere overnatninger end året inden. Der kommer markant flere turister til Region Hovedstaden og i 2018 steg antallet af overnatninger med 6,9 procent sammenlignet med året inden. Der var også flere svenske turister i hovedstaden, på trods af valutakursen. I 2018 var der 7,8 procent flere svenske overnatninger end i 2017. I hele landet steg antallet af svenske overnatninger med 0,8 procent.

Færre svenske overnatninger i Region Sjælland

I Region Sjælland var der en marginal stigning i antallet af overnatninger i 2018 – 0,1 procent. Antallet af internationale overnatninger steg med 3,5 procent, men de svenske turister bliver derimod færre. I 2018 var der 183.685 svenske overnatninger, en mindskning med 3,6 procent.

Flere internationale turister

Den internationale turisme stiger i alle tre regioner, men den største stigning er i Skåne, hvor antallet af internationale overnatninger steg med 12,5 procent i 2018 sammenlignet med året inden. I Region Hovedstaden var stigningen 7,5 procent, mens der var 3,5 procent flere internationale overnatninger i Region Sjælland i 2018 sammenlignet med 2017. Udover turister fra den anden side af Øresund, kommer der mange tyskere, englændere og nordmænd til Skåne såvel som Østdanmark.

Overnatninger i Sverige 2018

Hele landet 2018 Vækst et år %
I alt 65050292 2,9
deraf internationale 17356948 7,2
deraf danske 1324001 16,8
Stor-Stockholm
I alt 14493455 3,6
deraf internationale 5539300 7,4
deraf danske 154634 -1,2
Stor-Malmø
I alt 3024243 3,6
deraf internationale 901761 9,8
deraf danske 127946 24,9
Skåne
I alt 6185582 5,1
deraf internationale 1634643 12,5
deraf danske 282280 29,3
Kilde: SCB/Tillväxtverket

 

Overnatninger i Danmark 2018

Hele landet 2018 Vækst et år %
I alt 53661639 2,7
deraf internationale 27444542 2,9
deraf svenske 1831198 0,8
Region Hovedstaden
I alt 11868970 6,9
deraf internationale 6731831 7,5
deraf svenske 798282 7,8
Region Sjælland
I alt 3080253 0,1
deraf internationale 657133 3,5
deraf svenske 183685 -3,6
Kilde: Danmarks Statistik/Statistikbanken

 

Turisme over Øresund

Danskere i Skåne Svenskere i Region Hovedstaden Svenskere i Region Sjælland
2008 158373 636568 231760
2009 257822 506471 161448
2010 225332 578086 161152
2011 197829 649158 174685
2012 196867 705486 170821
2013 171415 741982 200860
2014 188385 771009 199122
2015 206511 730174 190698
2016 206302 698161 191220
2017 218379 740425 190545
2018 282280 798282 183685

 

Internationale overnatninger

Region Hovedstaden deraf internationale Region Sjælland deraf internationale Skåne deraf internationale
2008 7 528 245 3 718 194 3 484 698 717 212 4 410 787 989 527
2009 7 067 184 3 551 334 3 131 985 545 417 4 584 451 1 079 905
2010 7 648 237 3 983 583 2 979 458 556 117 4 532 988 1 024 659
2011 8 351 552 4 415 035 2 901 088 528 475 4 636 198 1 038 624
2012 8 750 366 4 771 943 2 797 532 504 572 4 593 672 1 037 848
2013 9 143 667 5 030 034 2 839 163 566 078 4 791 001 1 054 561
2014 9 713 230 5 480 685 2 976 010 616 929 5 140 333 1 195 142
2015 10 443 095 5 718 389 2 956 445 581 554 5 533 166 1 283 725
2016 10 871 724 6 029 716 3 093 372 632 001 5 888 137 1 414 966
2017 11 101 173 6 265 008 3 077 449 641 804 5 885 431 1 453 509
2018 11 868 970 6 731 831 3 080 253 657 133 6 185 582 1 634 643
Vækst et år % 6,9 7,5 0,1 2,4 5,1 12,5
Årlig vækst ’08-’18 4,7 6,1 -1,2 -0,9 3,4 5,1

 

Om Statistikken
Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I statistikken for regionerne medregnes feriehuse ikke.

Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). I Stor-Stockholm og Stor-Malmø indgår SoL ikke.
Stor-Malmø omfatter Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Den danske og svenske statistikken er ikke direkte sammenlignelig.