Indlæg

Danmarks nettoeksport udgør lige så høj andel af BNP som i Tyskland

Nettoeksporten (eksport af varer og tjenester fratrukket import…