Indlæg

Ikke siden 2000 er så få flyttet fra Østdanmark til Skåne - endelige tal

Ikke siden 2000, hvor Øresundsbron blev åbnet, er færre danskere…

Danskerne flytter stadig ikke til Skåne – et fald på 8 procent 1. halvår 2015

TREND: Den lave rente giver danskerne råd til danske boliger Antal…

Øresundsintegrationen tager fart igen

Flere og flere indikatorer peger på, at Øresundsintegrationen…

Hver fjerde dansker i Skåne er under 15 år

Den typiske dansker i Skåne bruger både ble og sut. Hun er…

Stadigt mange danskere i Skåne på trods af tilbageflytning

23.821 danske statsborgere boede i Skåne ved udgangen af 2014,…

Danskerne dominerer flyttestrømmene over Øresund

Flyttestrømmen af både danskere, svenskere og øvrige nationaliteter…

Bundrekord - ikke siden Broen åbnede er så få flyttet fra Østdanmark til Skåne

Flyttestrømmen fra Skåne til den danske side af sundet er for…