Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Finn giver økonomisk støtte til Øresundsinstituttets arbejde med at udvikle det grænseregionale analysearbejde i hele Øresundsregionens/Greater Copenhagen geografi med fokus på konjunktur, virksomhedsklynger og arbejdsmarked.

Hensigten er at arbejdet skal ske i samarbejde med universiteter og erhvervsliv. I 2017 forventes det at resultere i flere konkrete projekter, som vi vil informere om.