Siemens ska leverera 26 ellok till DSB – ingen annan lämnade anbud

Tågtillverkarna Bombardier och Skoda hade också bjudits in i upphandlingen av 26 nya ellok som ska dra dubbeldäckartågen på Själland, men avstod från att lämna en offert. Enligt Bombardier skulle den önskade hastigheten på 200 kilometer i timmen innebära att det blev för dyrt att godkänna företagets lok, medan Skoda inte ger någon specifik förklaring. DSB är dock nöjda med Siemens anbud, både vad gäller kvalitet och kommersiella villkor, säger Jürgen Müller, DSB:s chef för strategi och tågmateriel, till Ingeniøren. (News Øresund)