3 ud af 10 indbyggere i Øresundsregionen har en videregående uddannelse

Andelen af befolkningen, som har en videregående uddannelse…

Region Hovedstaden har flest indbyggere med videregående uddannelse

Andelen af befolkningen (25-64 år) som har en videregående…