FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Flere og flere danskere vælger at holde ferie i Sverige. Den danske turisme stiger i hele landet, men frem for alt i Skåne. i løbet af 2018 steg antallet af danske overnatninger i Sverige kraftigt og trods at antallet af overnatninger samlet set mindskede lidt i løbet af det første kvartal 2019, så fortsætter de rød-hvide turister at blive flere. Den svage svenske krone gør det billigt for danskerne at overnatte i Sverige, hvilket sandsynligvis er en vigtig årsag til stigningen. Trods at det dermed er dyrere for svenskerne at overnatte i Danamark, så ligger den svenske turisme på den danske side af Øresund relativt stabilt. Men der ses en svag nedgang i det første kvartal af 2019.