FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Husholdningernes forventninger til økonomien bevæger sig i forskellige retninger i Sverige og Danmark. Mens svenskernes indikator stiger, som følge af stigende optimisme omkring deres egen økonomi, falder den danske modpart tilsvarende. Dette skyldes dog ikke, at troen på ens egen økonomi er svag, men at forventningerne til dansk økonomi er faldende. Valutaen i Danmark og Sverige fortsætter med at bevæge sig i forskellige retninger, og svenskerne må betale mere og mere for danske kroner, og omvendt sparer danskerne på den svenske.