Interview med Marie Krüeger: Nødvendigt med beredskab for flere konkurser og bedre risikostyring

Seks ud af ti små og mellemstore virksomheder i Sverige er blevet negativt påvirket af coronapandemien, mens fire ud af ti oplyser, at de har opdaget og udviklet nye forretningsmuligheder under krisen. Det viser en undersøgelse blandt 1.200 små virksomheder, som Almis forskningsråd har foretaget. Almi Skånes administrerende direktør Marie Krüeger mener, at den lære, som virksomhederne kan drage af krisen, er vigtigheden af bedre risikostyring.

Coronakrisen har ramt erhvervslivet, men ikke alle virksomheder lige hårdt. Ifølge Marie Krüeger, administrerende direktør for Almi Skåne, et statsligt og regionalt ejet selskab, der tilbyder virksomheder lån og forretningsudvikling, er udviklingen meget brancheafhængig, men har ramt både små og store virksomheder.
– For eksempel har turistbranchen, især hoteller og restauranter, været ekstremt hårdt ramt. Og inden for industrien er der underleverandører til de brancher, der er blevet ramt. Har man en industrivirksomhed, der producerer servietter til restaurationsbranchen, er det måske ikke gået så godt under krisen, mens de virksomheder, der producerer pap, som bruges meget inden for e-handel, har klaret sig rigtig godt, siger hun.

En rapport fra Almis forskningsråd viser, at 60 procent af de små virksomheder i Sverige har oplevet, at de er blevet negativt påvirket af pandemien, mens 20 procent mener, at de er blevet positivt påvirket.

Inden for hotel- og restaurationsbranchen oplevede 85 procent sig negativt påvirket af coronapandemien. Inden for fremstillingsbranchen var andelen 65 procent og inden for detailhandlen var andelen 40 procent. Marie Krüeger fremhæver fire store udfordringer for virksomhederne under coronakrisen: likviditet, planlægningshorisont, lånemuligheder og egenkapital. Cirka 40 procent af de adspurgte virksomheder i Almis undersøgelse sagde, at deres likviditet var blevet forringet under coronakrisen, og lidt over halvdelen mente, at deres rentabilitet var blevet forringet. Samtidig viser rapporten, at virksomhederne har haft stor gavn af de offentlige støtteprogrammer, især nedsættelse af arbejdsgiverafgifter, støtte til hjemsendelser og kompensation for sygedagpenge. 60 procent af virksomhederne mener, at støtten har haft en afgørende eller stor betydning.

Marie Krüeger er overrasket over, at flere virksomheder ikke er blevet tvunget til konkurs under coronakrisen, men er bekymret for, at der kan komme flere konkurser i fremtiden.

– Meget ser ud til at gå godt, selv om det er det, vi kalder syntetisk, kunstig vejrtrækning. Vi holder visse virksomheder i gang med støttepakker. Men samtidig klarer nogle virksomheder sig godt, fordi vi fortsætter med at forbruge; f.eks. bygge om hjemme og købe ting til huset. Men vi skal være forberedt på, at der kan komme mange flere konkurser.

Næsten 40 procent af virksomhederne i Almis undersøgelse svarede, at de havde opdaget og udviklet nye forretningsmuligheder under krisen. Marie Krüeger mener, at der vil være mange erfaringer at drage af coronakrisen.
– Der er jo sket ting, som man aldrig havde forestillet sig. Det utænkelige. Som tomme lufthavne og restauranter uden gæster.
– Der vil være en tydeligere risikostyring på alle niveauer. En pandemi har ikke tidligere været en del af vores beredskab. Vi har lært meget af dette, og vi vil tage hensyn til det i fremtiden.

(News Øresund – Thea Wiborg)
Foto: Almi Företagspartner Skåne

Dette interview er lavet i forbindelse med rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet udarbejder for Sparbanken Skåne. Mere om rapporten finder du her.
En længere version af interviewet på svensk findes her.