News Øresunds ugebrev uge 35

Klik her for at læse det danske ugebrev uge 35

Klik her for at læse det svenske ugebrev uge 35


Hovedoverskrifter:

En dansk-svensk task force skal se på grænseproblematikker – ministre vil se fælles handlingsplan og sikre transittrafik

Bedre koordinering mellem landenes krisehåndtering, sikring af transittrafikken fra Sverige til Københavns Lufthavn og fra Danmark til Bornholm, samt et løfte om at se på forudsætningerne for det fælles arbejdsmarked, herunder Øresundsaftalen. Det er nogle af de punkter, som kom ud af Greater Copenhagens ministermøde i onsdags. Dialogen skal følges op på et nyt møde om seks måneder.


Mere fokus på at genoprette tilliden for det fælles arbejdsmarked på tværs af Øresund


Life science-konference i Lund samlede danske og svenske nøgleaktører


Øresundsbron tilbyder gratis rejser for at genstarte regionen


SJ vil køre nattog mellem Stockholm og Hamborg


 

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds danske ugebrev

Klik her for et gratis abonnement på News Øresunds svenske ugebrev


News Øresund startede i 2012 som et interregprojekt mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med finansiering fra EU og regionale aktører. Fra 2015 er News Øresund en del af Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og vores nyhedsbureau News Øresund bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.