Frank Jensen

Frank Jensen

overborgmester Københavns Kommune

”Københavns Kommune er medlem af Øresundsinstituttet, fordi det skaber ny viden og fremmer dialogen på tværs af Øresund. Instituttet er en vigtig aktør i samspillet mellem offentlige og private parter i regionen, der styrkes yderligere med Greater Copenhagen-samarbejdet”

Bente Overgaard

Bente Overgaard

koncerndirektør Nykredit

“Nykredit driver ikke virksomhed på begge sider af Øresund, men det gør vores erhvervskunder. Derfor er det vigtigt for os at følge udviklingen i regionen samt at integrationen i regionen styrkes”

Bert Nordberg

Bert Nordberg

bestyrelsesformand Vestas Wind Systems

”Som førende vindmølleproducent er tilstedeværelsen i den miljøbevidste Øresundsregion meget vigtig. Medlemskabet i Øresundsinstituttet giver os en værdifuld adgang til analyse, fakta og nyheder om udviklingen i regionen samtidig med, at vi bliver en del af et dansk-svensk netværk”