Nyheder

Danska regeringen vill bygga ut tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup – nya perronger ska byggas under metrostationen

Kapaciteten räcker inte för den framtida tågtrafiken till och från Köpenhamns flygplats i Kastrup. Därför planerar den danska regeringen för en utbyggnad av järnvägsstationen vid flygplatsen från två till fyra perronger samt att bygga ett nytt parkeringshus med mer än 2 000 nya p-platser. Satsningen beräknas kosta 2,5 miljarder danska kronor och finansieras av p-intäkterna. …

Nyhedsbureau

News Øresund er et uafhængigt dansk-svensk nyhedsbureau som er en del af Øresundsinstituttet. Nyhedsbureauet leverer nyheder til redaktioner i Danmark og Sverige, har både en dansk og en svensk hjemmeside og et redaktionelt billedarkiv. Derudover sammenfattes nyhederne hver fredag i et elektronisk ugebrev. Læs mere

Billedarkiv på Flickr

News Øresund har et stort redaktionelt billedarkiv, som må anvendes under forudsætning af at kilde nævnes. Se det her: www.flickr.com/newsoresund.