Nyheder

Øresundsinstituttet søger en samfundsanalytiker med interesse for konjunktur og vækst

Vi søger en analytiker med en stor interesse for den lokale og regionale udvikling i Øresundsregionen og med fokus på konjunkturudviklingen. I arbejdsopgaverne omfattes også analyser på andre samfundsområder, herunder grænseregionalt erhvervsliv og arbejdsmarked. Arbejdet kræver dels evnen til at håndtere store mængder statistik og dels evnen til at omsætte analyseresultaterne til pædagogisk tekst og nyhedsgrafik. Du har en akademisk uddannelse med fokus på nationaløkonomi eller tilsvarende og har en stor interesse for konjunktur- og arbejdsmarkedsspørgsmål.

Nyhedsbureau

News Øresund er et uafhængigt dansk-svensk nyhedsbureau som er en del af Øresundsinstituttet. Nyhedsbureauet leverer nyheder til redaktioner i Danmark og Sverige, har både en dansk og en svensk hjemmeside og et redaktionelt billedarkiv. Derudover sammenfattes nyhederne hver fredag i et elektronisk ugebrev. Læs mere

Billedarkiv på Flickr

News Øresund har et stort redaktionelt billedarkiv, som må anvendes under forudsætning af at kilde nævnes. Se det her: www.flickr.com/newsoresund.