Konference 23. oktober: Øresund 2040 – fremtidens bevægelser

 

NB! Konferencen flyttes til ny dato 23. oktober, grundt coronapandemien. Programmet vil blive opdateret løbende. 

Den 1. juli 2020 fylder Øresundsbroen 20 år. Københavns Universitet, Lunds universitet og Øresundsinstituttet arrangerer derfor sammen en konference den 23. april i København, med mærkedagen som udgangspunkt for at undersøge, hvordan de kommende 20 år kan se ud i vores dansk-svenske grænseregion.

Hvordan bliver fremtidens Øresundsregion?

Øresundsregionen er ikke en fast, juridisk defineret region, men bliver det, vi vælger at gøre den til. Det gælder blandt andet det dansk-svenske politiske samarbejde, først navngivet Øresundskommitteen og fra 2016, Greater Copenhagen Committee, og hvor geografien siden 2019 er udvidet til at også omfatte svenske Halland.

Spørgsmålet er hvilke visioner, der findes for den fremtidige Øresundsregion, og hvordan disse visioner kan blive til virkelighed? Om formiddagen på konferencen sætter vi fokus på ”Bevægelser og grænser”. Forskere og virksomhedsledere fra Danmark og Sverige vil præsentere og debatterer spørgsmål om nation, kultur, migration og politik. Om eftermiddagen, er temaet ”Udvikling og byplanlægning”, hvor forskere, politikere og praktikere præsenterer og debatterer fremtidens region ud fra spørgsmål indenfor urbanisering, udvikling, klima og bevægelighed.

TID: kl. 09.00-16.00, torsdag den 23. april 2020
STED:  Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S. Lokale 23.0.50 (Bygning 23)
DELTAGELSE: Konferencen er gratis. Arrangørerne byder på frokost og forfriskninger. Salen er tilpasset rullestolsbrugere. Har du spørgsmål til konferencen er du velkommen til at skrive til mia.krokstade@cors.lu.se
TILMELDING: Tilmeldingen er åben til alle pladser er taget, og senest frem til den 14. april 2020.

Gå til tilmelding

Se programmet som pdf-fil


Program

08.30 REGISTRERING OG KAFFE

09.00 Velkommen
Trine Grönlund, moderator

09.10 Øresundsregionen – historik og fremtid
Johan Wessman, adm. direktør, Øresundsinstituttet

09.30 Att skapa en transnationell region – om möjligheter och svårigheter
Orvar Löfgren, professor emeritus, avd. för etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet

10.00 Entreprenörskap i en gränsregion
Karsten Deppert, entreprenör och medgrundare av bl.a. Mindpark och Camp Ven

10.20 KAFFEPAUSE

10.40 Kulturpolitik över sundet 
Emma Kronqvist, mediekonsult, tidigare tv-chef Danmarks Radio
Dorte Bo Bojesen, adm. direktør Form/Design Center
Gitte Grønfeld Wille, kulturchef Region Skåne

11.15 Da grænsen kom til Øresund. Frivilliges refleksioner efter flygtningeankomsterne 2015
Marie Sandberg, lektor i etnologi, centerleder ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) Københavns Universitet
Nina Grønlykke Mollerup, postdoc ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) Københavns Universitet

11.40 Broen og nationalstaterne 
Ulf Hedetoft, professor, dr.phil. Leder af Centre for the Study of Nationalism Københavns Universitet

12.00 FROKOST

13.00 Samtal om framtidens universitetssamarbete
Hanne Leth Andersen, rektor Roskilde Universitet
Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet

13.35 ESS, framtid och stadsbyggnad
Mattias Kärrholm, professor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
Gunnar Sandin, studierektor för forskarutbildning, avd. för arkitektur, Lunds Tekniska Högskola
Sandra Kopljar, biträdande universitetslektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola

14.00 Life science-klustret och betydelsen av Greater Copenhagens universitetsforskning i Østdanmark och Skåne
Lene Oddershede, head of nat-tech, professor, Novo Nordisk Fonden

14.25 Medias bild av Greater Copenhagen-regionen – nationellt och internationellt
Mads Kæmsgaard Eberholst, cand.comm, studielektor Institut for kommunikation og humanistisk videnskab, studielektor journalism and democracy Center for Nyheds-forskning, Roskilde Universitet. Bestyrelsesledamot TV2Lorry

14.45 KAFFEPAUSE

15.00 Samtal om att utveckla politiska broar
Frank Jensen (S), overborgmester Københavns Kommune
Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande tekniska nämnden Malmö stad

15.35 Q & A 

15.55 Vägen framåt
Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Thea Wiborg, administrativ chef och senioranalytiker, Øresundsinstituttet

16.10 Mingle