Interview med Sara Åhlén Björk: Usikkerhed den største udfordring for skånske virksomheder under coronakrisen

De skånske virksomheder har overordnet set klaret sig ganske fint under coronapandemien, men der er store forskelle mellem og inden for forskellige brancher. Den største udfordring har været usikkerheden. Det mener Sydsvenska Industri- och Handelskammarens cheføkonom Sara Åhlén Björk. Når hun summerer pandemiåret, fremhæver hun, at krisen har påvirket udviklingen mod et todelt samfund, at der er brug for mere kriseplanlægning og at en genstart kan gå hurtigt, men skal planlægges. De største udfordringer for erhvervslivet, ud over usikkerheden om vaccineringen, anser hun er digitalisering og udbygning af 5G-nettet, elforsyning samt at få flere infrastruktursatsninger til det sydlige Sverige.  

For erhvervslivet har pandemien medført en stor usikkerhed. Til at starte med handlede det om hvilke forretningsmæssige konsekvenser krisen ville få.
– I starten var man usikker på, hvordan det ville påvirke forbruget og den internationale handel, siger Sara Åhlén Björk, cheføkonom hos Sydsvenska Handelskammaren.

Derefter kom usikkerheden om hvilken støtte virksomheder ville få i form af hjælpepakker fra staten. Da det stod klart, har der været en del usikkerhed om hvornår og hvor længe udbetalingerne ville vare. En undersøgelse som Sydvenska Handelskammaren lavede hos sine medlemmer i september sidste år, viste at mere end halvdelen har fået coronarelateret støtte eksempelvis lønkompensation og omstillingsstøtte.

For det sydlige Sverige har der også været en usikkerhed om hvordan Danmark skulle agere.
– Det påvirker ikke kun virksomhederne, men også medarbejderne, som arbejder for virksomhederne. Skal de nu betale skat i to lande, kommer man overhovedet til arbejdet med grænsekontrol og rejserestriktioner, forklarer Sara Åhlén Björk.

Undersøgelsen som Sydsvenska Handelskammaren lavede blandt sine medlemmer, viste at 60 procent af virksomhederne havde en lavere omsætning i perioden marts til august 2020 sammenlignet med samme periode sidste år, mens 16 procent af virksomhederne havde en øget omsætning, 23 procent oplevede ingen forandring og få virksomheder så risiko for at gå konkurs. Sydsvenska Handelskammaren har ikke fulgt op med en ny undersøgelse, men generelt er billedet at virksomhederne har klaret sig fint, når hele 2020 skal summeres.
– Nu oplever vi at de fleste virksomheder har en positiv fremtidstro. Ordrebøgerne ser gode ud og det forventes at forbrugslysten kommer tilbage så snart restriktionerne bliver fjernet.

Samtidig er der nu usikkerhed omkring vaccineringen, hvilket gør det svært at beregne og prognosticere virksomhedens udvikling.
– Mange virksomheder, som vi har talt med siger, at de regner med at være tilbage i et normalleje i slutningen af 2021, men hvis ikke vaccineringen går som planlagt, vil det først blive i 2022.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

Læs hele interviewet på News Øresund