Fortsat vækst i turismen i 2015

Målt på overnatninger har turismen haft et godt år både i Sverige og Danmark. På nationalt niveau er det særligt de internationale turister der bliver flere. I Sverige var der 10,5 procent flere internationale overnatninger i 2015 sammenlignet med 2014. I Danmark steg de med 6,7 i samme periode. Det viser de foreløbige tal fra Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån.

I hele Sverige var der 7,1 procent flere overnatninger i 2015 end i 2014 og stigningen var endnu større for internationale overnatninger; 10,5 procent. Stockholm og Skåne havde en større vækst med omkring 9 procent, men mens den svenske hovedstad har lokket endnu flere udenlandske turister, en stigning med 13,5 procent, har Skåne en lidt mindre vækst i internationale overnatninger på 7,6 procent.
I Danmark steg antallet af overnatninger med 4,9 procent i 2015 sammenlignet med 2014. De internationale overnatninger steg mere end de danske, med henholdsvis 6,7 og 3,2 procent. I Region Hovedstaden steg antallet af overnatninger med 7,6 procent mens de faldt med -1,8 procent i Region Sjælland. I hovedstaden har der været en større stigning i antallet af danske overnatninger (11,6 procent) end de internationale, som ellers står for størstedelen af overnatningerne, cirka 55 procent.

Der har været færre svenske overnatninger i Danmark i 2015 end i 2014 og det gælder i hele landet (-4,1 procent) såvel som i Region Hovedstaden (-5,4 procent) og Sjælland (-4,7 procent). Derimod har der været flere danske overnatninger i Sverige og Skåne. Der var 10,5 procent flere danske overnatninger i hele Sverige i 2015 sammenlignet med 2014. I Stockholm var stigningen markant, 37,1 procent, hvilket delvis hænger sammen med en stor nordisk kongres for Jehovas Vidner som blev afholdt i Stockholm i juli. I Skåne har der været 12,3 procent flere danske overnatninger i 2015 sammenlignet med 2014.

Læs mere om turismen her