Forsigtig stigning i antallet af pendlerrejser på tværs af Øresund – flere tager toget

Stigning i antallet af pendlerrejser på tværs af Øresund – flere tager toget, men færre tager bil eller færge. Foto: News Øresund

I løbet af det første halvår steg antallet af pendlerrejser på tværs af Øresund sammenlignet med samme tid sidste år. Der var flere pendlere med tog og antallet af aktive pendleraftaler på Øresundsbroen stiger, men der er færre overfarter med bil og færre pendler med færge. Det viser News Øresunds/Øresundsinstituttets sammenstilling af salgsudviklingen på Øresundsbron, Skånetrafiken/DSB/Øresundstog og Forsea.

Det er ikke muligt at få et samlet tal for udviklingen af pendlerrejser på tværs af Øresund eftersom de forskellige trafikformer bliver målt på forskellige måder og det fremgår ikke hvor ofte personerne pendler eller om bilpendlerne har flere passagerer i bilen. Men eftersom Skånetrafikens salg af Øresundspendlerkort steg med 7,1 procent i løbet af det første halvår af 2019, mens antallet af pendlerrejser med bil over Øresundsbron faldt med 3,3 procent og personrejserne med månedskort med Forsea Ferries mindskede med 1,9 procent, så er det tydligt at antallet af pendlerrejser over Øresund samlet set er steget. Selvom antallet af pendlerrejser med bil over Øresundsbroen er faldet, så er antallet af aktive BroPass pendler-aftaler steget fra 17.967 i slutningen af juni 2018 til 18.315 ved samme tidspunkt i 2019, hvilket vil sige en stigning med 1,9 procent.

Trafikstatistikken viser to tydelige tendenser:
 * Selvom antallet af pendlerrejser over Øresund samlet set er steget i løbet af foråret, så er der stadig færre rejser sammenlignet med foråret 2015, inden ID- og grænsekontrollerne blev indført. I løbet af det første halvår af 2019 var Skånetrafikens salg af Øresundspendlerkort 3,5 procent lavere sammenlignet med de første seks måneder af 2015. Også antallet af bilrejser med BroPas-pendlere over Øresundsbroen var lavere, 4,6 procent.
* Der har været en tilbageflytning til togpendlingen siden ID-kontrollen blev afskaffet og rejsetiden med tog næsten er tilbage til normalniveau. Da ID-kontrollen blev indført valgte mange pendlere at skifte fra tog til bil. (News Øresund)

Fakta: Pendling over Øresund
(antal pendlerrejser/solgte pendlerkort januar-juni 2019 sammenlignet med samme periode 2018)

Skånetrafikens Øresundspendlerkort (togrejser inkl. DSB)
+7,1 %
Det gennemsnitlige antal solgte pendlerkort for rejser med Øresundstog over Øresund i løbet af det første halvår 2019 var 7.591 kort om måneden sammenlignet med 7.087 kort i samme periode i 2018. Det svarer til en stigning med 7,1 procent. Der var størst stigning under det første kvartal mens stigningen i løbet af juni var 3,3 procent. Antallet af solgte pendlerkort viser ikke hvor ofte personerne rejser over Øresund, men kun at de køber en billet som gør det muligt at pendle regelmæssigt.

Øresundsbrons BroPas-pendlere, antal enkelrejser med bil per dag
-3,6 %
Det gennemsnitlige antal enkelrejser med BroPas pendler-aftale var 5.620 per dag i løbet af januar til juni 2019, sammenlignet med 5.833 enkelrejser i samme periode i 2018. Det svarer til en mindskning med 3,6 procent. Antallet af aktive BroPas-pendleraftaler var 18.315 i slutningen af juni i år sammenlignet med 17.967 året inden – en stigning med 1,9 procent.
Antallet af enkeltrejser viser ikke antallet af pendlere. Alle pendlere tager ikke over sundet alle dage i ugen og vi ved heller ikke om der er flere passagerer i bilerne.

Forsea Ferries Helsingborg-Helsingør
-1,9 %
Antallet af passagerer som har taget en enkeltrejse med Forsea månedsbillet var i perioden januar til juni 2019 187.146 sammenlignet med 190.700 rejser i samme periode sidste år. Det svarer til et fald på 1,9 procent. Statistikken viser ikke hvor mange personer som dagligt pendler med færge mellem Helsingborg og Helsingør. Nedgangen var cirka lige så stor i løbet af det første som det andet kvartal.

 

Kilde: Øresundsbro Konsortiet, Skånetrafiken/Øresundstog/DSB og Forsea