Fakta

Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Danmark vil fjerne den midlertidige grænsekontrol til Sverige fra 12. maj, meddelte regeringen fredag. Grænsekontrollen blev indført i november 2019, primært for at forhindre grænseoverskridende kriminalitet i at krydse ind i Danmark. I perioden var der tale om enkeltstående kontroller af tog- og biltrafikken fra Sverige til Danmark, ved Øresundsbroen samt i havne, og det oplyses, at der i gennemsnit er gennemført 1-2 kontroller om ugen.

Samtidig med at den danske regering afskaffer grænsekontrollen mod Sverige, ændres kontrollen ved grænsen til Tyskland, og politiindsatsen styrkes for i højere grad for at kunne stoppe grænseoverskridende kriminalitet i området. Indsatsen vil omfatte styrket kontrol på grundlag af politiets vurderinger og færre kontroller af rejsende ved selve grænsen.

opdateret 2023-04-17
_________________________________
Nedenstående tekst er under opdatering.

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Siden november 2015 har Sverige og Danmark indført grænsekontrol, id-kontrol og delvis lukning af grænserne af tre forskellige årsager.

De sidste rejserestriktioner for at forhindre smittespredning under coronapandemien blev ophævet i februar-marts 2022, men Sveriges grænsekontrol for at kontrollere asylmodtagelsen og forhindre terrorisme og Danmarks grænsekontrol for at stoppe grænseoverskridende kriminalitet er fortsat gældende.

I den nye svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna, Tidö-aftalen, er parterne blevet enige om at styrke den svenske grænsekontrol og udarbejde et forslag til lovændringer, der vil gøre det lettere for regeringen at genindføre krav om id-kontrol af personer, der stiger ombord på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. I alt steg Øresundspendling i 2021 med 776 personer til 16.862 pendlere. Dette betød, at pendlingen kom sig efter et klart fald i det første pandemiår 2020. Antallet af Øresundspendlere er dog stadig lavere, end det var i 2015. Øresundspendlere henviser til folk, der pendler fra Danmark til Skåne og fra Sverige til Østdanmark. Hvis man også ser på folk, der pendler til hele Danmark eller til hele Sverige, er det en mindre gruppe, hvor niveauet er relativt konstant mellem årene.

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. Antallet af personer, der flytter tværs over Øresund, steg en smule i 2022 sammenlignet med året før. Antallet af tilflyttere fra Østdanmark til Skåne steg mest: Fra 1.223 til 1397 personer. I absolutte tal vælger flere at flytte fra Skåne til Østdanmark, og også der steg antallet en smule sidste år sammenlignet med 2021: 1.803 til 1.862.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,2 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Størst befolkningstilvækst på den danske side i 2022 – nu har Øresundsregionen 4,2 millioner indbyggere. Befolkningen i Øresundsregionen steg sidste år med næsten 42.200 til 4.156.052 indbyggere ved årsskiftet 2022/2023. Det svarer til en befolkningstilvækst på én pct. Befolkningstilvæksten var stærkest på den danske side, hvor befolkningstallet steg med 1,1 pct.

FAKTA: 65.500 ansatte i Medicon Valleys life science-selskaber

Life science-sektoren i Øresundsregionen, Medicon Valley, har øget beskæftigelsen med 12.000 personer på fem år og beskæftiger nu omkring 65.500 personer. Optimismen er stor i sektoren, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og bygninger til en værdi af mere end 45 mia. kr. i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4 000 arbejdspladser.

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Efter en periode med stærkt stigende boligpriser er markedet nu aftaget betydeligt. I begyndelsen af 2023 er faldet i mange tilfælde næsten tocifrede procenttal på begge sider af sundet, i forhold til for et år siden.

FAKTA: Grænsehindringer og nordisk samarbejde

På grund af særlige nationale regler, love og praksis opstår der ind imellem såkaldte grænsehindringer, når mennesker og virksomheder har aktiviteter på tværs af de nordiske grænser. Nogle af de grænsehindringer, der i øjeblikket drøftes i Øresundsregionen, omfatter vanskeligheder med at opnå banklån for grænsependlere og udfordringer med skat og social sikring for grænsependlere, der ønsker at arbejde delvist hjemmefra.

FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de 139.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser er der ca. 183.000 studerende i Øresundsregionen.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Genopretningen af personrejserne over Øresund aftog i fjerde kvartal af 2022 – godstrafik og togrejser stiger. 2022 blev et år med forandringer for rejser og trafik over Øresund. Året begyndte med pandemirestriktioner for at i kvartal 2-3 blive vendt til en stærk genopretning, hvor antallet af personrejser over sundet stort set vendte tilbage til 2019-niveauet. Derefter fulgte en nedtur, hvor antallet af personrejser i fjerde kvartal lå fem procent under niveauet i samme kvartal i 2019.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISM. Rekordmange turistovernatninger i København i 2022. Bag rekorden ligger en stærk indenlandsk turisme, men også flere svenske turister, melder VisitDenmark. De internationale turister er endnu ikke vendt tilbage til gamle vaner. Sammenlignet med 2019 besøger 86 pct. færre kinesere København, mens antallet af besøgende fra USA er faldet med 19,5 pct. og fra Storbritannien med 17 pct. I alt er antallet af internationale turistovernatninger faldet med 7,4 pct. i forhold til 2019. Ifølge VisitDenmark overnattede svenske turister 752.999 turistovernatninger i København i 2022. Det er en stigning på 81.771 overnatninger i forhold til 2019, svarende til 12,2 pct.