Fakta

Fakta: Effekterne af grænsekontrol mellem Sjælland og Skåne – afskaffet ID-kontrol giver forbedringer i togtrafikken

Sverige har afskaffet ID-kontrollerne ved rejse med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige, men forstærker til gengæld grænsekontrollen med målet at den skal være nærmest total. Afskaffelsen af ID-kontrollen indebærer at Skånetrafiken og DSB fra og med den 4. september forkorter rejsetiden mellem København H og Malmö C fra 45 til cirka 38 min., indsætter ekstra tog i myldretiden, og at passagerer fra Jylland og Fyn igen kan køre direkte til Københavns lufthavn.

FAKTA: Rekordstort fald i antallet af pendlere over Øresund 2016

PENDLING. Antallet af pendlere over Øresund er faldet omkring 9 procent i 2016, hvilket er det største fald på noget tidspunkt. Øresundsinstituttet har beregnet antallet af daglige pendlere over Øresund i 2016 til at være omkring 13.800. Beregningerne er foreløbige og er baseret på solgte pendlerkort til Skånetrafiken (JoJo Period Öresund) samt pendlerpassager over Øresundsbron i bil.

FAKTA: Flere flytter fra Skåne til Danmark

FLYTNINGER. Antallet af personer som flyttede fra Skåne til Danmark faldt med cirka 12 procent i årets 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2016. Tallet for hele sidste år var 2.041 personer hvilket er fem procent flere end i 2015. Det viser oplysninger fra Øresundsdatabasen. Antallet af personer som flyttede i modsat retning, fra Østdanmark til Skåne, faldt med cirka 20 procent i årets 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2016, men steg med 7 procent i 2016 ift. året inden.

FAKTA: Der bor nu over 3,9 millioner i Greater Copenhagen regionen (Øresundsregionen)

BEFOLKNING. I 2015 passerede indbyggerantallet i den dansk-svenske Greater Copenhagen region 3,9 millioner. Fortsætter den stærke befolkningstilvækst vil regionen nå op på 4,0 millioner indbyggere allerede ved udgangen af 2017. Hurtigst vokser Furesø, København og Helsingborg.

FAKTA: Beskæftigelsen i Greater Copenhagen er 75,6 procent

BESKÆFTIGELSE. Beskæftigelsen i Greater Copenhagen er tilbage på niveau med højkonjunkturen inden finanskrisen. I 2. kvartal 2017 var 75,6 procent af befolkningen i hele Øresundsregionen/Greater Copenhagen i arbejde. Arbejdsløsheden var i august på 9,9 procent i Skåne og i juli var den 4,1 i Hovedstaden og 3,8 procent i Region Sjælland.

FAKTA: Ro på boligpriserne i regionens større byer – men markante stigninger i forhold til sidste år

BOLIGPRISER. De gennemsnitlige villapriser for regionerne har ligget relativt stille de seneste par måneder med en forandring på omkring plus-minus to procent. Prisniveauet ligger dog markant over priserne for et år siden. I København er lejlighedspriserne steget med 15 procent og Malmø med 13 procent.

FAKTA: Konjunkturprognoser nedskriver forventningerne til dansk økonomi

KONJUNKTUR. Mens Danmark triller langsomt af sted på motorvejen, så suser svenskerne forbi i overhalingsbanen. Prognoserne for dansk økonomi nedskrives i de seneste konjunkturanalyser, mens forventningerne til den økonomiske vækst i Sverige opjusteres.

FAKTA: 17 universiteter og højere læreanstalter med i alt omkring 189 000 studerende i Øresundsregionen

UNIVERSITETER. I Øresundsregionen findes 17 danske og svenske universiteter, højskoler og højere læreanstalter. Heraf de 13 på Sjælland med omkring 119.000 studerende og 4 i Skåne med omkring 70.000 studerende.

FAKTA: Trafikken forsætter med at stige over Øresundsbron

TRAFIK. 2017 er startet godt for Øresundsbron – som både har haft mere vejtrafik og øgede indtægter. 521 flere køretøjer krydser broen hvert døgn, sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket gav ni millioner kroner i øgede indtægter.

FAKTA: Flere udenlandske turister kom til Greater Copenhagen regionen i 2017

TURISME. I 2017 steg antallet af udenlandske overnatninger sammenlignet med 2016. Det har også været flere danskere i Skåne og svenskere i Hovedstaden. Men derimod var der ikke nogen større vækst i det samlede antal overnatninger – i Region Hovedstaden steg de med 2,1 procent, i Region Sjælland 0,7 procent mens antallet var uforandret i Region Skåne.