FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de over 130.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser der 173.000 studerende i Øresundsregionen.

Forskellen mellem universiteter og højskoler er større i Danmark end i Sverige, derfor er de adskilte i vores undersøgelse.


Universiteter og svenske högskolor

Lunds universitet (LU) – ca. 29.000 studerende
Malmö universitet (MU) – ca 14 500 studerende
Högskolan Kristianstad (HKR) – ca 8 500 studerende
World Maritime University (WMU)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – ca 5.000 studerende på flere steder i Sverige
Københavns Universitet (KU) – ca. 38.000 studerende
Copenhagen Business School (CBS) – ca. 15.000 studerende
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – ca. 11.500 studerende
Roskilde Universitet (RUC) – ca. 8.000 studerende
IT-Universitetet (ITU) – ca. 2.000 studerende

Herudover har flere universiteter fra de andre dele af Danmark filialer i Øresundsregionen:
Aarhus Universitet (AU)
Aalborg Universitet (AAU)
Syddansk Universitet (SDU)

Danske højskoler
Kunstakademiets Arkitektskole – ca. 1.500 studerende
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – ca. 2.000 studerende

Professionshøjskoler
Københavns Professionshøjskole – ca. 20.500 studerende
University College Absalon – ca. 8.500 studerende
Erhvervsakademiet CPH Business – ca. 6.000 studerende
Københavns Erhvervsakademi (KEA) – ca. 5.500 studerende


Forskning

På universiteterne (de i den første kategori, eksklusive filialerne) arbejder lige over 10.600 personer med forskeruddannelse med forskning i 2018 (beregnet efter heltidsekvivalenter). AU, AAU og SDU’s filialer i Øresundsregionen er ikke inkluderede, da majoriteten af universiteternes forskning gennemføres i andre deler af Danmark.

Ved de danske universiteter arbejde yderligere godt 3.000 personer med forskning (beregnet efter heltidsekvivalenter). Disse tillhører dog gruppen teknisk og administrativt personale, og er ikke forskere. Modsvarende samlingsstatistik findes ikke på den svenske side.


Antal studerende

Universitet og svenske högskolor – 130.000 studerende
– Heraf studerende i Sverige HT18 – ca. 55.000
– Heraf studerende i Danmark 2018 – ca. 75.000 (eksklusiv AU, AAU og SDU)
Danske højskoler – ca. 3.500 studerende
Professionshøjskoler – ca. 40.000 studerende
Totalt – ca. 173.000 studerende. For AU, AAU og SDU mangler der oplysninger om antallet af studerende i Øresundsregionen.


Om statistikken

For de danske universiteter AU, AAU og SDU savnes oplysninger om hvor stor en del af antallet studerende og antallet af forskerstillinger der findes i Øresundsregionen. For SLU findes der oplysninger om studerende og forskning, men statistikken er samlet for hele universitetet. Halvdelen af antallet af studerende og halvdelen af forskningen ved SLU inkluderet, hvilket er et estimat. Dette da SLU findes flere steder i Sverige. Universitetskanslersämbetet, som fører statistik over svenske universiteter og högskolor, mangler statistik for WMU.

Kilder: Universitetskanslersämbetet, Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler