FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Flere og flere danskere vælger at holde ferie i Sverige. Den danske turisme i Skåne slog rekord for andet år i træk. I 2019  steg antallet af danske overnatninger i Skåne til næsten 300 000, hvilket er en stigning med 7,3 procent sammenlignet med det tidligere rekordår 2018. Den svage svenske krone gør det billigt for danskerne at overnatte i Sverige, hvilket sandsynligvis er en vigtig årsag til stigningen. Derimod faldt antallet af svenske overnatninger i Danmark i 2019 sammenlignet med 2018.

I 2019steg antallet af overnatninger i Sverige såvel som i Danmark. I Sverige var der 67,4 Mio. overnatninger, hvilket var en stigning med 3,4 procent. I Danmark var der 56,1 mio. overnatninger, hvilket var en stigning med 1,4 procent sammenlignet med 2018. Antallet af udenlandske overnatninger steg i begge lande, men mest i Danmark hvor der var 4,7 procent flere udenlandske overnatninger. Region Sjælland havde en større stigning i udenlandske turister – 8,9 procent og det var også her at de svenske overnatninger ikke faldt så markant. I Region Hovedstaden og hele Danmark fladt de svenske overnatninger med cirka 6 procent. Derimod steg de danske overnatninger i Skåne til en topnotering for andet år i træk. Der var 282 586 danske overnatninger  i Skåne i 2019, hvilket var en stigning med 7,3 procent sammenlignet med sidste år.

I 2020 påvirker coronakrisen turismen. I Danmark er antallet af overnatninger faldet med 38 procent i perioden januar-april sammenlignet med samme periode i 2019. I Region Hovedstaden, hvor de internationale turister stod for mere end halvdelen af alle overnatninger i 2019, faldt netop disse med 48 procent. I Sverige såvel som Skåne er overnatningerne faldet med omkring 26 procent i samme periode.

 

Danske overnatninger i Skåne og svenske overnatninger i Østdanmark

Danske overnatninger i Skåne Svenske overnatninger i Region Hovedstaden Svenske overnatninger i Region Sjælland I alt
2008 158 373 670 258 279 387 1 108 018
2009 257 822 531 356 195 186 984 364
2010 225 332 602 290 187 034 1 014 656
2011 197 829 677 591 202 636 1 078 056
2012 196 867 742 016 205 230 1 144 113
2013 171 415 778 501 236 318 1 186 234
2014 188 385 811 691 238 935 1 239 011
2015 206 511 774 275 227 935 1 208 721
2016 206 302 742 976 228 528 1 177 806
2017 218 379 782 529 223 968 1 224 876
2018 272 639 836 193 216 799 1 325 631
2019 292 586 779 137 214 722 1 286 445

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Overnatninger i Sverige 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 67 370 531 3,4%
Därav internationella 17 521 621 1,1%
Därav danska 1 359 948 3,7%
Region Skåne
Totalt 6 525 670 4,8%
Därav internationella 1 743 924 6,2%
Därav danska 292 586 7,3%

Kilde: SCB/Tillväxtverket

Overnatninger i Danmark 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 56 059 266 4,1%
Därav internationella 28 857 842 4,7%
Därav svenska 1 713 332 -6,1%
Region Hovedstaden
Totalt 14 046 950 6,0%
Därav internationella 7 683 278 3,0%
Därav svenska 779137 -6,8%
Region Sjælland
Totalt 4 807 837 4,0%
Därav internationella 1 675 303 8,9%
Därav svenska 214 722 -1,0%

Kilde: Danmarks Statistik

 

Samlet antal overnatninger i Øresundsregionen

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

 

Samlet antal overnatninger og udenlandske overnatninger i Øresundsregionen

Region Hovedstaden Deraf internationale Region Sjælland Deraf internationale Region Skåne Deraf internationale
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011
2019 14 046 950 7 683 278 4 807 837 1 675 303 6 525 670 1 743 924

Om Statistikken

Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I statistikken for regionerne medregnes feriehuse ikke. Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). Den danske og svenske statistikken er ikke direkte sammenlignelig.