FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Flere og flere danskere vælger at holde ferie i Sverige. Den danske turisme stiger i hele landet, men frem for alt i Skåne. i løbet af 2018 steg antallet af danske overnatninger i Sverige kraftigt og trods at antallet af overnatninger samlet set mindskede lidt i løbet af det første kvartal 2019, så fortsætter de rød-hvide turister at blive flere. Den svage svenske krone gør det billigt for danskerne at overnatte i Sverige, hvilket sandsynligvis er en vigtig årsag til stigningen. Trods at det dermed er dyrere for svenskerne at overnatte i Danamark, så ligger den svenske turisme på den danske side af Øresund relativt stabilt. Men der ses en svag nedgang i det første kvartal af 2019.

I løbet af 2018 steg antallet af overnatninger i Sverige med 3,1 procent, ifølge statistik fra SCB/Tillväxtverket. Den største stigning stod de internationale turister for – antallet af internationale overnatninger steg med 7 procent i Sverige. Det er særligt danskerne som oftere har taget turen til Sverige og antallet af danske overnatninger steg med 15,6 procent i løbet af 2018. I Skåne steg turismen mere end i hele landet og antallet af danske overnatninger steg med 24,8 procent og nåede i 2018 op på 273.000 overnatninger.

Fortsat flere danskere i Sverige
I løbet af første kvartal 2019 steg antallet af danske overnatninger fortsat. Det samlede antal overnatninger er dog faldet med 0,3 procent i hele landet og 0,8 procent i Skåne, men de danske overnatninger fortsætter altså at blive flere. Antallet af danske overnatninger steg med 3,6 procent i Skåne og 1,9 procent i hele landet sammenlignet med samme periode 2018. I løbet af det første kvartal af 2019 er antallet af svenske overnatninger i Danmark mindsket med 5,4 procent sammenlignet med samme periode i 2018, men overnatningerne er på samme niveau som i 2016, og over antallet i 2017.

Ujævn fordeling af den svenske turisme i Danmark
Det samlede antal af overnatninger i Danmark har været stigende de seneste år, men ikke i hele landet, ifølge tal fra Danmarks Statistik. I 2018 steg det samlede antal overnatninger med 6,4 procent i Region Hovedstaden og faldt samtidig med 0,3 procent i Region Sjælland. På samme måde steg de internationale overnatninger med 3,4 procent i hele Danmark og 6,6 procent i Region Hovedstaden samtidig med at de faldt i Region Sjælland med 1,7 procent. Det samme gælder for de svenske overnatninger, som faldt med 3,2 procent i Region Sjælland, mens de steg med 7,2 procent i Region Hovestaden i løbet af 2018.

Også i løbet af de første kvartal af 2019 ser denne trend ud til at fortsætte. Mens mindskningen af svenske overnatninger i Region Hovedstaden er under landsgennemsnittet på 5,4 procent har de svenske overnatninger i Region Sjælland mindsket med 18,9 procent i løbet af årets første kvartal sammenlignet med samme periode i 2018.

Valutakursens betydning
Da valutaforskellen var som størst i 2009 faldt antallet af svenske turister i Region Hovedstaden og Region Sjælland med 23,5 procent sammenlignet med 2008, men samme tendens ses ikke nu på trods af at valutaforskellen nærmer sig samme niveau. Der ses en mindskning i det første kvartal af 2019, men sammenlignes 2018 med 2017 er der ingen større forandring i antallet af svenske overnatninger i Danmark, ifølge den endelige statistik fra Danmarks Statistik. I Skåne var antallet af danske overnatninger i 2018 højere end det tidligere rekordår 2009. Valutakursen påvirker altså turismen på tværs af Øresund, men ikke så tydeligt i 2018 som i 2009, hvilket ses på de to grafer herunder.

Overnatninger i Sverige

2018 Procentuell udvikling 2017-2018 Q1 2018-Q1 2019
Hele landet
Totalt 65 179 083 3,1% -0,3%
Heraf internationale 17 327 279 7,0% -4,9%
Heraf danske 1 310 974 15,6% 1,9%
Skåne
Totalt 6 228 154 5,8% -0,8%
Heraf internationale 1 642 011 13,0% -3,7%
Heraf danske 272 639 24,8% 3,6%

Overnatninger i Danmark

2018 Procentuell udvikling 2017-2018 Q1 2018-Q1 2019
Hele landet
Totalt 53 862 612 3,0% -6,8%
Heraf internationale 27 570 819 3,4% -12,0%
Heraf svenske 1 828 199 0,0% -5,4%
Region Hovedstaden
Totalt 13 262 433 6,4% 2,7%
Heraf internationale 7 467 273 6,6% -2,6%
Heraf svenske 839 258 7,2% -3,1%
Region Sjælland
Totalt 4 626 785 -0,3% -10,3%
Heraf internationale 1 538 468 -1,7% -10,3%
Heraf svenske 216 803 -3,2% -18,9%

Svenske overnatninger i Østdanmark og danske overnatninger i Skåne

Turisme over Øresund

Danske overnatninger i Skåne Svenske overnatninger i Region Hovedstaden Svenske overnatninger i Region Sjælland
2008 158 373 670 258 279 387
2009 257 822 531 356 195 186
2010 225 332 602 290 187 034
2011 197 829 677 591 202 636
2012 196 867 742 016 205 230
2013 171 415 778 501 236 318
2014 188 385 811 691 238 935
2015 206 511 774 275 227 935
2016 206 302 742 976 228 528
2017 218 379 782 529 223 968
2018 272 639 839 258 216 803

Totalt antal overnatninger i Øresundsregionen

Region Hovedstaden Heraf internationale Region Sjælland Heraf internationale Region Skåne Heraf internationale
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011

 

Om Statistikken

Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I statistikken for regionerne medregnes feriehuse ikke. Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). Den danske og svenske statistikken er ikke direkte sammenlignelig.