FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISM. Coronapandemien ramte turistbranchen hårdt . De danske overnatninger i Skåne, som slog rekord med omkring 300.000 overnatninger i 2019, blev mere end halveret i 2020 og steg kun en smule i 2021. Antallet af svenske overnatninger i Østdanmark faldt med 75 procent i 2020, hvor den danske grænse  i perioder var lukket for svenske rejsende uden særlige anerkendelsesværdige formål. I 2021 var der næsten 400.000 svenske overnatninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvilket stadig er langt under 2019- niveau.

 

 

 

 


Årsstatistik 2008-2021

Herunder findes tabeller for endelig årsstatistik for turistovernatninger i perioden 2008-2021.

 

Danske overnatninger i Skåne og svenske overnatninger i Østdanmark 2008-2021

Danske overnatninger i Skåne Svenske overnatninger i Østdanmark
2008 158 373 949 645
2009 257 822 726 542
2010 225 332 789 324
2011 197 829 880 227
2012 196 867 947 246
2013 171 415 1 014 819
2014 188 385 1 050 626
2015 206 511 1 002 210
2016 206 302 971 504
2017 218 379 1 006 497
2018 272 639 1 052 992
2019 292 586 993 859
2020 132 915 252 552
2021 149 673 395 637

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Stærk udvikling for turismen i Øresundsregionen frem til coronakrisen

Skåne har haft en stærk udvikling i antal overnatninger, hvis der ses i et længere perspektiv inden coronapandemien. Samlet set var der 48 procent flere overnatninger i 2019 end i 2008. De danske overnatninger i Skåne var 85 procent flere. Med rejserestriktioner og delvis lykkede grænser slog pandemien hårdt mod turismen, særligt de udenlandske turister og forretningsrejsende. Derimod var der mange svenskere, som holdt ferie hjemme. De svenske overnatninger i Skåne var kun fem procent lavere i 2021 end i 2019 mens de udenlandske overnatninger var 51 procent færre.

På den danske side af Øresund har der også været en kraftig udvikling i antal overnatninger frem til coronapandemien. Overnatningerne i Østdanmark steg med 42 procent fra 2008 til 2019. Væksten står Region Hovedstaden for – her steg antallet af overnatninger med 64 procent og særligt de udenlandske overnatninger voksede fra 4,3 millioner i 2008 til 7,7 millioner i 2019, hvilket svarer til 55 procent af alle overnatninger i Region Hovedstaden det år. De svenske overnatninger steg med 16 procent under samme periode samtidig som de mindskede i Region Sjælland. Samlet set var der fem procent flere svenske overnatninger i Østdanmark i 2019 end i 2008. Pandemien slog hårdt mod den udenlandske turisme mens danskerne i høj grad holdt ferie hjemme, hvilket medførte et stort tab for udenlandske overnatninger på 60 procent i Østdanmark mellem 2019-2021 mens de danske overnatninger steg med 11 procent.

 


Overnatninger i alt og udenlandske overnatninger i Sverige og Skåne 2008-2021

Sverige Skåne
I alt heraf udenlandske I alt heraf udenlandske
2008 50 097 388 11 963 917 4 410 787 989 527
2009 51 011 006 12 329 657 4 584 451 1 079 905
2010 52 406 034 12 802 832 4 532 988 1 024 659
2011 52 624 008 12 880 617 4 636 198 1 038 624
2012 52 690 482 12 774 599 4 593 672 1 037 848
2013 53 735 774 12 890 245 4 791 001 1 054 561
2014 56 401 219 13 747 590 5 140 333 1 195 142
2015 60 029 060 15 174 651 5 533 166 1 283 725
2016 61 796 457 15 593 726 5 888 137 1 414 966
2017 63 208 164 16 190 730 5 885 431 1 453 509
2018 65 179 083 17 327 279 6 228 154 1 642 011
2019 67 370 531 17 521 621 6 525 670 1 743 924
2020 43 302 846 5 180 388 4 454 582 587 694
2021 54 219 806 7 273 720 5 415 795 851 101

Kilde: SCB/Tillväxtverket.

Overnatninger i alt og udenlandske overnatninger i Danmark og Østdanmark 2008-2021

Danmark Østdanmark
I alt heraf udenlandske I alt heraf udenlandske
2008 44 669 034 21 174 885 13 302 082 5 824 564
2009 42 141 788 19 953 941 12 250 279 5 320 053
2010 43 096 429 20 944 910 12 704 327 5 789 537
2011 44 617 615 21 922 562 13 420 458 6 276 466
2012 44 389 765 21 841 834 13 793 539 6 662 154
2013 44 456 818 21 798 990 14 303 277 6 983 705
2014 46 708 811 23 196 479 15 264 325 7 603 382
2015 48 995 783 24 683 730 16 154 745 7 901 724
2016 51 279 633 26 045 793 16 941 631 8 359 865
2017 52 272 219 26 669 543 17 101 785 8 569 193
2018 53 831 438 27 559 767 17 872 951 8 995 257
2019 56 059 266 28 857 842 18 854 787 9 358 581
2020 44 552 056 16 071 262 11 535 119 3 103 034
2021 51 478 045 17 145 082 14 339 911 3 789 412

Kilde: Danmarks Statistik. Østdanmark består af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

 

 


Om Statistikken

Danmarks Statistik og SCB/Tillväxtverket. Den foreløbige statistik præsenteres månedsvis. Den endelige statistik på årsbasis præsenteres i april hvert år. Tallene som præsenteres kan derfor være forskellige, alt efter om det er foreløbig eller endelig statistik.
Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I den foreløbige statistik for regionerne medregnes feriehuse ikke. Landsdel Byen København omfatter København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby og her indgår kun overnatninger på hotel og feriecenter.
Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på “hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL)”. Malmø kaldes i statistikken Stor-Malmø og omfatter Malmø, Lund og 10 omkringliggende kommuner. Her indgår ikke “förmedlade stugor och lägenheter (SoL)” i statistikken. Den danske og svenske statistik er ikke direkte sammenlignelig.