FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Efter flere års stabil vækst faldt vejtrafikken over Øresundsbron med 0,4 pct. i 2018 og 0,7 procent i 2019. De foreløbige tal for antal togrejser i 2019 viser derimod en stigning på 2,1 procent for togtrafikken over Øresundsbron.  I 2020 mindsker trafikken markant som følge af coronakrisen. I perioden januar-maj har der været 36 procent færre køretøjer på Øresundsbron sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen i trafikken over broen siden den åbnede har ligget både under og over forventet, hvis den faktiske trafik sammenlignes med prognosen som blev lavet i maj 2000. 

I gennemsnit krydsede 20.423 køretøjer Øresundsbron hver dag i 2019. Sammenlignet med 2018 betyder det et lille fald på 0,7 procent. Faldet skyldes at antallet af bilpendlere faldt, samtidig med at både fritids- og lastbilstrafikken steg. Der set et fald for andet år i træk, hvilket er et trendbrud, da trafikken over broen er steget siden 2014. Den tidligere stigning har til en vis grad været på grund af id- og grænsekontrollen, hvor især togtrafikken blev påvirket af længere rejsetider, og flere mennesker valgte bilen i stedet. I 2020 ses en kraftig mindskning i trafikken på grund af coronakrisen.

Togtrafikken over Sundet steg i 2019. De foreløbige tal viser at der i gennemsnit blev registreret 33.470 rejser per dag med tog over Øresundsbron i 2019, en stigning med 2,1 procent sammenlignet med 2018. Skånetrafiken har set en stigning i solgte pendlerkort de seneste to år. Togtrafikken over Sundet er generelt steget siden 2011, men efter grænsekontrollerne blev indført faldt antallet af rejser i 2016 og 2017. Togtrafikken oplever også kraftige mindskninger i 2020 på grund af coronapandemien.

 

Gennemsnitlig antal køretøjer/dag Forandring
2009 19 462
2010 19 388 -0,4%
2011 19 146 -1,2%
2012 18 567 -3,0%
2013 18 316 -1,4%
2014 18 954 3,5%
2015 19 308 1,9%
2016 20 284 5,1%
2017 20 631 1,7%
2018 20 557 -0,4%
2019 20 423 -0,7%

Kilde: Øresundsbro Konsortiet

Gennemsnitligt antal køretøjer på Øresundsbron per dag (2000-2020)
(Faktisk udvikling og prognose)

 

Gennemsnitlig antal rejser med tog/dag Forandring
2009 30 695
2010 28 943 -5,7%
2011 29 661 2,5%
2012 31 191 5,2%
2013 32 481 4,1%
2014 32 376 -0,3%
2015 33 627 3,9%
2016 31 394 -6,6%
2017 31 763 1,2%
2018 32 795 3,2%
2019* 33 470* 2,1%

Kilde: Øresundsbro Konsortiet. 2019 er foreløbigt tal.

 

 

 

Antal køretøjer på Øresundsbron og HH-færgerne 2000 – 2019

Kilde: Øresundsbro Konsortiet, Danmarks Statistik

Antal togrejser på Øresundsbron 2000 – 2019

Kilde: Øresundsbro Konsortiet

 

Om statistikken
Øresundsbro Konsortiet præsenterer statistik for antallet af ture på tværs af broen, både med tog og vejtrafik. Togtrafikken over Øresundsbron i 2018 er baseret på en estimeret helårsstatistik baseret på de faktiske ture mellem januar og november. Vejtrafik henviser til antallet af køretøjer, der krydser broen, men ikke antallet af individuelle passagerer.

Fakta om Øresundsbron
Den 23. marts 1991 underskrev Sverige og Danmark aftalen om at opbygge en permanent forbindelse på tværs af sundet, og i august 1995 blev byggearbejdet påbegyndt. Øresundsbron blev afsluttet inden deadline og kunne indvies den 1. juli 2000 med fejring og live-tv-dækning. Klokken 23.00 blev trafikken åbnet, og de første tog og biler kunne rulle over broen.

Den faste forbindelse over Øresund består af en bro, en tunnel og en kunstig ø, Peberholmen, der forbinder broen og tunnelen. Samlet er forbindelsen 16 km lang, hvoraf tunnelen og øen Peberholm begge er ca. 4 km lange.

Øresundsbron er bygget og ejet af Øresundsbro Konsortiet, som igen ejes af den svenske og danske stat gennem selskaberne Svedab AB og A/S Øresund. Øresundsbro Konsortiet styrer driften af ​​vejforbindelsen og forvalter jernbaneforbindelsen.

Anlægsomkostningerne for den faste forbindelse og tilslutningsarealerne finansieres via brugergebyrer. Bilister betaler ved betalingsstationerne, hvorimod Trafikverket og Banverket betaler et fast beløb, der indeksreguleres, for retten til at benytte jernvejen. Trafikverket og Banedanmark fordeler togkanalerne og indkræver afgifter fra togoperatørerne.