FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Efter flere års stabil vækst faldt vejtrafikken over Øresundsbron med 0,4 pct. I 2018. Antallet af togrejser faldt også i løbet af året, hvor 1,4 pct. færre ture blev udført i 2018 i forhold til 2017.

I gennemsnit krydsede 20.554 køretøjer Øresundsbron hver dag i 2018. Sammenlignet med 2017 betyder det et lille fald på 0,4 procent. Faldet skyldes at antallet af bilpendlere faldt, samtidig med at både fritids- og lastbilstrafikken steg. Faldet er en trendbrud, da trafikken over broen er steget siden 2014. Den tidligere stigning har til en vis grad været på grund af grænsekontrollen, der har eksisteret i regionen siden november 2015, hvor især togtrafikken er blevet påvirket af længere rejsetider, og flere mennesker valgte bilen i stedet.

Togtrafikken over Sundet faldt også i 2018. I gennemsnit blev der registreret 31.313 rejser per dag med tog i 2018, en mindskning med 1,4 procent. Skånetrafiken har set en stigning i solgte pendlerkort året igennem, så det er andre typer af rejser som har bidraget til faldet. Togtrafikken over Sundet er generelt steget siden 2011, men efter grænsekontrollerne blev indført faldt antallet af rejser kraftigt i 2016.

Gennemsnit køretøj/dag  Ændring
2009 19462
2010 19388 -0,4%
2011 19146 -1,2%
2012 18618 -2,8%
2013 18316 -1,6%
2014 18954 3,5%
2015 19308 1,9%
2016 20339 5,3%
2017 20631 1,4%
2018 20554 -0,4%

 

Gennemsnit togrejser/dag Ændring
2009 30695
2010 28943 -5,7%
2011 29661 2,5%
2012 31191 5,2%
2013 32481 4,1%
2014 32376 -0,3%
2015 33627 3,9%
2016 31480 -6,4%
2017 31763 0,9%
2018* 31313 -1,4%

Antal køretøj på Øresundsbron 2000 – 2018

Antal togrejser på Øresundsbron 2000 – 2018

 

Om statistikken
Øresundsbro Konsortiet præsenterer statistik for antallet af ture på tværs af broen, både med tog og vejtrafik. Togtrafikken over Øresundsbron i 2018 er baseret på en estimeret helårsstatistik baseret på de faktiske ture mellem januar og november. Vejtrafik henviser til antallet af køretøjer, der krydser broen, men ikke antallet af individuelle passagerer.

Fakta om Øresundsbron
Den 23. marts 1991 underskrev Sverige og Danmark aftalen om at opbygge en permanent forbindelse på tværs af sundet, og i august 1995 blev byggearbejdet påbegyndt. Øresundsbron blev afsluttet inden deadline og kunne indvies den 1. juli 2000 med fejring og live-tv-dækning. Klokken 23.00 blev trafikken åbnet, og de første tog og biler kunne rulle over broen.

Den faste forbindelse over Øresund består af en bro, en tunnel og en kunstig ø, Peberholmen, der forbinder broen og tunnelen. Samlet er forbindelsen 16 km lang, hvoraf tunnelen og øen Peberholm begge er ca. 4 km lange.

Øresundsbron er bygget og ejet af Øresundsbro Konsortiet, som igen ejes af den svenske og danske stat gennem selskaberne Svedab AB og A/S Øresund. Øresundsbro Konsortiet styrer driften af ​​vejforbindelsen og forvalter jernbaneforbindelsen.

Anlægsomkostningerne for den faste forbindelse og tilslutningsarealerne finansieres via brugergebyrer. Bilister betaler ved betalingsstationerne, hvorimod Trafikverket og Banverket betaler et fast beløb, der indeksreguleres, for retten til at benytte jernvejen. Trafikverket og Banedanmark fordeler togkanalerne og indkræver afgifter fra togoperatørerne.