FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Inden coronakrisen var antallet af personrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på et niveau lige under 100.000 enkeltrejser per døgn. Efter et fald på 71 procent i starten af pandemien steg antallet af rejser igen i 2021 til et gennemsnit på 53.500 personrejser per døgn. Omkring 80 procent af rejserne går via Øresundsbroen enten med bil eller tog mens 20 procent går via færgerne mellem Helsingør og Helsingborg.

 

Læs mere om trafikudviklingen også for gods, personbiler og tog  i den kvartalsvise rapport Øresundsindex/Trafik. Seneste rapport med helårsstatistik findes her. Og her seneste kvartalsrapport.

 

 

 

 

 


Om statistikken

Trafikstatistikken over personrejser over Øresund udarbejdes inden for rammerne af et nyt Øresundsindeks. Rapporten Øresundsindex/Trafik følger udviklingen i trafikken med bil, færge og tog over Øresund og bliver offentliggjort kvartalsvist.

Antal personrejser omfatter enkeltrejser med færge, tog, bus eller bil over Øresundsbron eller mellem Helsingør-Helsingborg. Personrejser over Øresundsbron med bil er estimeret på baggrund af en gennemsnitsbetragtning over antal personer for hver type køretøj og aftaletype.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet på opdrag af Øresundsbro Konsortiet. Faktapartnere er: DSB, ForSea, Skånetrafiken og Trafikverket.

 


Fakta om Øresundsbron
Den 23. marts 1991 underskrev Sverige og Danmark aftalen om at opbygge en permanent forbindelse på tværs af sundet, og i august 1995 blev byggearbejdet påbegyndt. Øresundsbron blev afsluttet inden deadline og kunne indvies den 1. juli 2000 med fejring og live-tv-dækning. Klokken 23.00 blev trafikken åbnet, og de første tog og biler kunne rulle over broen.

Den faste forbindelse over Øresund består af en bro, en tunnel og en kunstig ø, Peberholmen, der forbinder broen og tunnelen. Samlet er forbindelsen 16 km lang, hvoraf tunnelen og øen Peberholm begge er ca. 4 km lange.

Øresundsbron er bygget og ejet af Øresundsbro Konsortiet, som igen ejes af den svenske og danske stat gennem selskaberne Svedab AB og A/S Øresund. Øresundsbro Konsortiet styrer driften af ​​vejforbindelsen og forvalter jernbaneforbindelsen.

Anlægsomkostningerne for den faste forbindelse og tilslutningsarealerne finansieres via brugergebyrer. Bilister betaler ved betalingsstationerne, hvorimod Trafikverket og Banverket betaler et fast beløb, der indeksreguleres, for retten til at benytte jernvejen. Trafikverket og Banedanmark fordeler togkanalerne og indkræver afgifter fra togoperatørerne.