Fakta: trafikken over Øresund 2015

95 900 personer rejser over Öresund på en gennemsnitlig dag (enkelt rejse)
hvoraf:
75 000 over Øresundsbron
20 900 med færge Helsingborg-Helsingør

19 300 køretøjer krydsede Øresundsbron på en gennemsnitlig dag
(afser enkelt tur over Øresundsbron)
hvoraf:
17 400 personbiler
1 230 lastbiler
128 busser
33 procent af personbilerne er bilpendlere (tal fra 2014)

Af de rejsende som dagligt tager over Øresundsbron tager:
(afser enkelt tur over Øresundsbron)
42 900 med bil
32 100 med tog (det indebærer at der kommer 16 000 personer fra Danmark til Sverige en gennemsnitlig dag og at lige så mange kommer til Danmark fra Sverige)

4 870 køretøjer tog færgen ved Helsingør-Helsingborg en gennemsnitlig dag  (enkelt rejse)
hvoraf:
3 744 personbiler
1 072 lastbiler
54 busser
Kilder: Danmarks Statistik, Trafik- og byggestyrelsen samt Øresundsbro Konsortiet

15 100 pendler dagligt over Øresund (genomsnit for hele året 2015)
hvoraf:
mellem 8 000 og 9 000 personer pendler med tog over Øresundsbron. Det indebærer at pendlerne står for cirka 17 000 (de laver to rejser om dagen, frem og tilbage) af de i at 32 100 togrejser over Øresundsbron.
93 procent pendler fra Skåne til Sjælland

Pendlertallet på 15.100 i 2015 er et foreløbigt tal og er behæftet med en vis usikkerhed. Tallet er baseret på den senest offentliggjorde officielle pendlingsstatistik fra Ørestat for 2013. Øresundsinstituttet har fremskrevet tallet for 2013 til 2015 med udviklingen i den kvartalsvise pendlingsstatistik fra Ørestat.

Næsten lige så mange pendler over Öresund som mellem Uppsala og Stockholm

Antal pendlere, gennemsnit for 2014
Over Øresund: 15 200
Uppsala län – Stockholms kommune: 18 200

Kilder: Øresundsinstituttets beregninger baseret på statistik fra Ørestat samt SCB, RAMS-statistik