FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. I 2019 flyttede 1.765 personer fra Skåne til Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden), og 1.407 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne. 2007 var det år flest flyttede over Sundet, herefter faldt antallet at flytninger markant. Gennem de senere år er flyttemønstrene blevet stabiliserede, og siden 2014 har antallet af personer som flytter over Øresund været omkring 3.500 per år.

Denne faktaartikel opdateres årligt.
Læs mere i vores rapport, Flyttemønstre over Øresund

Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede. Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor stort set lige mange svenske som danske statsborgere der flyttede fra Skåne til Østdanmark. Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der godt 20.000 personer i Skåne, som er født i Danmark, og flere end 10.000 personer i Østdanmark som er født i Skåne.

København og Malmø dominerer i flyttestatistikken
Øresundsregionens to største kommuner er dem flest flytter både fra og til. Blandt de 1.522 personer som flyttede fra Østdanmark til Skåne år 2018, bosatte de 922 sig i Malmø. Blandt de 1.870 personer som flyttede fra Skåne til Østdanmark, samme år, stillede 728 personer flyttekasserne i København.

København og det sydvestlige Skånes dominans er ikke lige så stærk i de nordlige dele af Øresund. Blandt de som flyttede fra Nordsjælland til Skåne, flyttede 49 procent til det sydvestlige Skåne, og 34 procent til det nordvestlige Skåne. Blandt dem der kom fra København og Københavns omegn, og flyttede til Skåne, var det 83 procent som flyttede til det sydvestlige Skåne, og kun 12 procent som flyttede til det nordvestlige Skåne. De nordvestlige dele af Skåne, med Helsingborg i centrum, er altså et betydeligt mere almindeligt mål for dem som flytter fra den nordlige del af Østdanmark.

Fordelingen ligner den for personer som flytter i modsat retning. Blandt dem som flyttede fra det sydvestlige Skåne til Østdanmark, flyttede 75 procent til København og Københavns omegn, og kun 9 procent til Nordsjælland. Af dem som flyttede fra det nordvestlige Skåne til Danmark, flyttede 56 procent til København eller Københavns omegn, og 25 procent flyttede til Nordsjælland.

Unge flytter mest
Næsten halvdelen af de der flytter over Øresund, uanset retning, er mellem 20 og 34 år gamle. Gennem de seneste år er antallet af børn steget blandt dem der flytter fra Skåne til Østdanmark. En mulig forklaring på denne udvikling er at mange af de unge voksne, som flyttede til Skåne uden barn i årene inden den sidste finanskrise, er vendt tilbage til Danmark efter at familien har fået barn. Der er meget få personer over 65 år som flytter over Øresund.


Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:

  • Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2018
  • Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
  • Diagram: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Diagram: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018)
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018)

 

Antal flytningar over Øresund per retning 1998-2019:

Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:
0 Østdanmark til Skåne Skåne til Østdanmark I alt
1998 553 711 1264
1999 630 641 1271
2000 1157 665 1822
2001 1568 700 2268
2002 2214 814 3028
2003 2652 1032 3684
2004 2864 1361 4225
2005 3085 1522 4607
2006 4272 1506 5778
2007 4350 2054 6404
2008 3349 2509 5858
2009 3225 2906 6131
2010 2720 2958 5678
2011 2311 2759 5070
2012 1876 2551 4427
2013 1713 2764 4477
2014 1334 2326 3660
2015 1332 1950 3282
2016 1419 2041 3460
2017 1386 2129 3515
2018 1522 1870 3392
2019 1407 1765 3172

Kilde: Ørestat

 

 

 

Antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet:
0 Danske statsborgere Svenske statsborgere Øvrige I alt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129
2018 837 854 179 1870
2019 801 793 171 1765

Kilde: Ørestat. Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.

 

 

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:
0 Danske statsborgere Svenske

statsborgere

Øvrige I alt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386
2018 844 430 248 1522
2019 828 345 234 1407

Kilde: Ørestat

 


 

 

Aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018):

Aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018):

Om statistikken
Ørestat producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.