FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. 2018 flyttede 1.870 personer fra Skåne til Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden), og 1.522 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne. 2007 var det år flest flyttede over Sundet, herefter faldt antallet at flytninger markant. Gennem de senere år er flyttemønstrene blevet stabiliserede, og siden 2014 har antallet af personer som flytter over Øresund været omkring 3.500 per år.

Denne faktaartikel opdateres årligt.
Læs mere i vores rapport, Flyttemønstre over Øresund

Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede. Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor flere svenskere end danske medborgere flyttede fra Skåne til Østdanmark. Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der godt 20.000 personer i Skåne, som er født i Danmark, og flere end 10.000 personer i Østdanmark som er født i Skåne.

København og Malmø dominerer i flyttestatistikken
Øresundsregionens to største kommuner er dem flest flytter både fra og til. Blandt de 1.522 personer som flyttede fra Østdanmark til Skåne år 2018, bosatte de 922 sig i Malmø. Blandt de 1.870 personer som flyttede fra Skåne til Østdanmark, samme år, stillede 728 personer flyttekasserne i København.

København og det sydvestlige Skånes dominans er ikke lige så stærk i de nordlige dele af Øresund. Blandt de som flyttede fra Nordsjælland til Skåne, flyttede 49 procent til det sydvestlige Skåne, og 34 procent til det nordvestlige Skåne. Blandt dem der kom fra København og Københavns omegn, og flyttede til Skåne, var det 83 procent som flyttede til det sydvestlige Skåne, og kun 12 procent som flyttede til det nordvestlige Skåne. De nordvestlige dele af Skåne, med Helsingborg i centrum, er altså et betydeligt mere almindeligt mål for dem som flytter fra den nordlige del af Østdanmark.

Fordelingen ligner den for personer som flytter i modsat retning. Blandt dem som flyttede fra det sydvestlige Skåne til Østdanmark, flyttede 75 procent til København og Københavns omegn, og kun 9 procent til Nordsjælland. Af dem som flyttede fra det nordvestlige Skåne til Danmark, flyttede 56 procent til København eller Københavns omegn, og 25 procent flyttede til Nordsjælland.

Unge flytter mest
Næsten halvdelen af de der flytter over Øresund, uanset retning, er mellem 20 og 34 år gamle. Gennem de seneste år er antallet af børn steget blandt dem der flytter fra Skåne til Østdanmark. En mulig forklaring på denne udvikling er at mange af de unge voksne, som flyttede til Skåne uden barn i årene inden den sidste finanskrise, er vendt tilbage til Danmark efter at familien har fået barn. Der er meget få personer over 65 år som flytter over Øresund.


Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:

  • Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2018
  • Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
  • Diagram: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Diagram: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018)
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018)

 

Antal flytningar over Øresund per retning 1998-2018:

Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:

Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark til Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515
2018 1870 1522 3392

 

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:

Danskere Svenskere Øvrige Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386
2018 844 430 248 1522

Antal personer som flytter fra Skåne till Østdanmark efter nationalitet:

Antal personer som flytter fra Skåne till Østdanmark efter nationalitet:

Danskere Svenskere Øvrige Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129
2018 837 854 179 1870

Aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018):

Aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018):

Om statistikken
Ørestat producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.