FAKTA: Sådan går flyttestrømmene over Sundet

FLYTNING. Der er stadig flere som flytter fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Sådan har det set ud siden 2010, men de seneste tal viser at flytningerne fra Danmark til Sverige stiger. I løbet af tredje kvartal 2018 steg antallet af personer, der flyttede fra Østdanmark til Skåne med næsten 25 procent sammenlignet med samme periode 2017.

Mellem 2016 og 2017 var der ingen større forandringer i antallet af flytninger over Øresund. Der var en lille nedgang (-2 procent) fra Østdanmark til Skåne, mens lidt flere flyttede den anden vej (4 procent). Den seneste statistik tyder dog på en opgang, hvor 24 procent flere flyttede fra Østdanmark til Skåne i løbet af tredje kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året inden. Også flytningerne fra Skåne til Østdanmark steg, men ikke lige så markant (3 procent).

Hvor flytter Øresundsborgerne hen?
København og Malmø er de to mest attraktive byer at flytte til. I 2017 flyttede 815 fra den danske side til Malmø og 781 flyttede fra Skåne til København. Men også kommunerne rundt omkring hovedstaden får nye naboer fra den anden side af Øresund ligesom kommunerne i den sydvestlige del af Skåne.

Flytningerne mellem det nordvestlige Skåne og Nordsjælland bryder dog dette mønster. Dem der flytter fra det nordvestlige Skåne til Danmark flytter noget oftere til Nordsjælland end til København. 99 personer flyttede fra det nordvestlige Skåne til Nordsjælland i 2017 og i løbet af de tre første kvartaler 2018 flyttede 102 personer samme vej. Antallet af personer som flytter fra det nordvestlige Skåne til København er færre. Når det handler om flytningerne fra Nordsjælland, er der dog flere som flytter til den sydvestlige del af Skåne end til den nordvestlige del, men forskellen er ikke så stor.

Hvem flytter over Øresund?
Der er flere danskere end svenskere, som flytter på tværs af Øresund. Ikke kun fra Østdanmark til Skåne, også den anden vej. Sådan har det været siden broen åbnede, men der ses et interessant trendskifte i løbet af de seneste år, hvor antallet af svenskere som flytter til Danmark stiger markant. I 2015 flyttede 554 svenskere til Danmark og året efter var det 690. I 2017 slog 916 svenske statsborgere sig ned i Østdanmark, hvilket svarer til en stigning på 33 procent. Nogle af disse kan dog være danskfødte eftersom personer med dobbelt statsborgerskab bliver regnet som svenskere i statistikken.

Som cirkeldiagrammet herunder viser, er det frem for alt unge voksne, der flytter over Øresund. Den største gruppe er personer mellem 20-29 år og derefter de 30-39-årige. En del af disse har børn med sig, særligt i retning fra Skåne til Østdanmark, hvor de 0-9-årige udgør 16 procent. Blandt teenagere og pensionister ses en flytning over Sundet derimod mere sjældent.

Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:

  • Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2017
  • Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
  • Diagram: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Diagram: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2017)
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2017)

 

Antal flytningar over Øresund per retning 1998-2017:

Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:

Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark
til Skåne
Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515

 

 

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:

Danskere Svenskere Øvrige Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386

 

Antal personer som flytter fra Skåne till Østdanmark efter nationalitet:

Antal personer som flytter fra Skåne till Østdanmark efter nationalitet:

Danskere Svenskere Øvrige Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129

Aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2017):

Aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2017):

Om statistikken
Ørestat producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.