FAKTA: Sådan går flyttestrømmene over Sundet

FLYTNING. Der er stadig flere som flytter fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Sådan har det set ud siden 2010, men de seneste tal viser at flytningerne fra Danmark til Sverige stiger. I 2018 var antallet af personer som flyttede fra Østdanmark til Skåne det højeste siden 2013.

Det samlede antal flytninger på tværs af Øresund har ligget på et stabilt niveau i løbet af de seneste fem år, men fordelingen forandres. I 2018 flyttede 1.522 personer fra Østdanmark til Skåne, hvilket er det højeste antal siden 2013. Samtidig mindskede antallet af personer som flytter den anden vej. 1.870 personer flyttede fra Skåne til Østdanmark i løbet af 2018 – så få har ikke flyttet over broen siden 2006. Samlet set fik 3.392 personer et nyt hjem på den anden side af Øresund i løbet af 2018.

Hvor flytter Øresundsborgerne hen?
København og Malmø er de to mest attraktive byer at flytte til. I 2018 flyttede 922 fra den danske del af Øresundsregionen til Malmø og 728 flyttede fra Skåne til København. Men også kommunerne rundt omkring hovedstaden får nye naboer fra den anden side af Øresund ligesom kommunerne i den sydvestlige del af Skåne.

Flytningerne mellem det nordvestlige Skåne og Nordsjælland bryder dog dette mønster. Dem der flytter fra det nordvestlige Skåne til Danmark flytter næsten lige så ofte til Nordsjælland som til København. 114 personer flyttede fra det nordvestlige Skåne til Nordsjælland i 2017 og i 2018 flyttede 85 personer samme vej. Når det handler om flytningerne fra Nordsjælland, er der flere som flytter til den sydvestlige del af Skåne end til den nordvestlige del, men forskellen er ikke så stor.

Hvem flytter over Øresund?
I løbet af 2018 er der sket et tydeligt trendbrud, hvor flere svenske end danske statsborgere er flyttet fra Skåne til Østdanmark. Siden Øresundsbron åbnede har der været flere danskere end svenskere, som flytter på tværs af Øresund – i begge retninger. Men i løbet af 2018 flyttede 854 svenske statsborgere fra Skåne til Østdanmark og 837 danske statsborgere flyttede samme vej. Nogle af disse kan dog være danskfødte eftersom personer med dobbelt statsborgerskab bliver regnet som svenskere i statistikken.

Som cirkeldiagrammet herunder viser, er det frem for alt unge voksne, der flytter over Øresund. Den største gruppe er personer mellem 20-29 år og derefter de 30-39-årige. En del af disse har børn med sig, særligt i retning fra Skåne til Østdanmark, hvor de 0-9-årige udgør 16 procent. Blandt teenagere og pensionister ses en flytning over Sundet derimod mere sjældent.

Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:

  • Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2018
  • Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
  • Diagram: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
  • Diagram: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018)
  • Diagram: aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018)

 

Antal flytningar over Øresund per retning 1998-2018:

Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:

Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark til Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515
2018 1870 1522 3392

 

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:

Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet:

Danskere Svenskere Øvrige Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386
2018 844 430 248 1522

Antal personer som flytter fra Skåne till Østdanmark efter nationalitet:

Antal personer som flytter fra Skåne till Østdanmark efter nationalitet:

Danskere Svenskere Øvrige Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129
2018 837 854 179 1870

Aldersfordeling på dem der flytter fra Skåne til Østdanmark (2018):

Aldersfordeling på dem der flytter fra Østdanmark til Skåne (2018):

Om statistikken
Ørestat producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.