FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Efter et udfordrende forår så ser den økonomiske situation i Øresundsregionen noget mere stabil ud i sommer- og efterårsmånederne. Arbejdsløsheden er ikke steget hverken i Skåne, Region Sjælland eller Region Hovestaden siden juli, og i starten af efteråret blev de nationale BNP-prognoser opjusteret i både Sverige og Danmark. Prognoserne er dog præget af vis usikkerhed, hvilket delvis hænger sammen med at smittespredningen af coronavirusset igen er steget under oktober og november.

Arbejdsløsheden i Danmark steg hurtigt i starten af coronapandemien i april og maj, da det danske samfund var delvist lukket ned. I takt med at samfundet lukkede op gik arbejdsløsheden tilbage til mere normale niveauer, selvom den konjunkturafmatning, der blev indledt sidste efterår har bidraget til en højere arbejdsløshed end under højkonjunkturen. Arbejdsløsheden i Danmark var 4,5 procent i september 2020, hvilket er et procentpoint højere end i september 2019, men 0,7 procentpoint lavere end i maj 2020.

Coronakrisen har ramt Region Hovedstaden hårdere end Region Sjælland. I Region Hovedstaden var arbejdsløsheden 4,9 procent i september 2020, 1,3 procentpoint højere end i september 2019, men 0,5 procentpoint lavere end i maj 2020. arbejdsløsheden i Region Sjælland var 4,0 procent i september 2020, kun 0,8 procentpoint højere end i september 2019, men 0,9 procentpoint lavere end i maj 2020.

Også i Skåne er arbejdsløsheden steget under coronapandemien. Arbejdsløsheden var 10,9 procent i oktober 2020, 1,5 procentpoint højere end i oktober 2019. arbejdsløsheden i Skåne nåede en top i juli, hvor den var 11,5 procent, men som i Danmark er niveauet faldet siden da.

 

 

BNP i såvel Danmark som Sverige ventes at mindske med cirka 3,5-4,5 procent i 2020, ifølge flere forskellige prognoseinstitutter. De prognoser som blev publiceret i foråret forventede endnu større BNP fald, men efter at smittespredningen af coronavirusset blev stabiliseret i løbet af sommeren, steg optimismen igen og prognoserne blev opjusteret. I oktober og november steg smittespredningen igen, hvilket leder til stigende usikkerhed omkring de økonomiske prognoser.

I 2021 ventes BNP at stige i både Sverige og Danmark, men udviklingen af coronapandemien gør prognoserne usikre. I 2022 ventes BNP at være tilbage omkring samme niveau som inden coronakrisen i både Sverige og Danmark.

 

 

Storbyområderne i det vestlige Skåne er ramt hårdere end de østlige dele af Skåne. Det viser den seneste udgave af Skånsk Konjunktur, som Øresundsinstituttet udarbejder for Sparbanken Skåne. Arbejdsløsheden er steget mest i Skåne vestlige dele, og turismen set i forhold til overnatninger, er også faldet mere i storbyerne. I hele Skåne var der 31,5 procent færre overnatninger i perioden januar-august 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. I Malmø mindskede antallet af overnatninger med 48 procent, og i Lund og Helsingborg med henholdsvis 42 og 36 procent. I Kristianstad, Höör og Ystad var tilsvarende mindskning kun henholdsvis 13, 12 og 7 procent under perioden.

Læs mere i efterårets udgave af Skånsk konjunktur her