FAKTA: Konjunktur

• Nedjusterede vækstprognoser fra flere sider af
• Stigningen i valutaforskellen er stoppet op
• Boligbyggeriet falder i både Sverige og Danmark

”Højkonjunkturen er ovre” proklamerede Konjunkturinstitutet i Sverige i sin oktober rapport, og de får medhold fra mange sider. En efter en har de store prognoseinstitutioner i Sverige og Danmark sænket deres forventninger efteråret igennem. Også på globalt niveau ses rapporter om at de seneste års høje tilvækst ebber ud. En urolig omverden med handelskonflikter og et Brexit der nærmer sig, gør markedet usikkert og mere ustabilt.

Både i Sverige og Danmark findes flere indikatorer som styrker billedet af at konjunkturen har passeret topniveauet og er på vej nedad. Den svenske arbejdsløshed, som har været faldende i mange år, er stoppet op i Skåne og øget noget på landsniveau. Riksbanken valgte i oktober at lade reporenten være uforandret på -0,25 procent, da de mener at den planlagte forhøjning ikke bør gennemføres på grund af det forandrede konjunkturleje. Danmarks industrielle produktion faldt med 1,1 procent i juni-august, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Der kommer også rapporter om afmatning fra svensk industri. Desuden er salget af projektlejligheder faldet kraftigt i både København og Aarhus.

At konjunkturlejet har ændret sig står klart, men hvor stor en konjunkturnedgang vi står overfor, er usikkert. Der er stadig kompetencebrist på begge sider af Sundet. Sveriges Byggindustrier viser at boligbyggeriet vil falde i både 2019 og 2020, og Dansk Byggeri spår også nedgang i 2020. Sidst en toårig mindskning blev noteret, var under finanskriseårene 2008 og 2009. I 2020 ventes 40 procent færre lejlighedsbyggerier at påbegyndes i Sverige, sammenlignet med topniveauerne i 2017, hvilket godt nok er en kraftig nedgang. Trods dette ligger boligbyggeriet dog højere end i 2014 og årene inden. Vismændene i De Økonomiske Råd taler som de øvrige om en prognose der viser nedgang, men spår trods dette en fortsat øgning af den danske beskæftigelse også i 2020.

Konjunkturtoppen synes at være passeret, og de kommende år vil sandsynligvis blive præget af overskrifter om økonomisk nedgang. Hvor stor nedgangen bliver og hvor længe den kommer til at vare er endnu uklart. Resultatet af forhandlingerne omkring Storbritanniens exit fra EU, og markedets reaktioner på dette, kan give en første fingervisning pejling på de næste års økonomiske virkelighed.

Emil Persson
Analytiker

 

Dansk industriproduktion går tilbage

Det samlede produktionsindeks for dansk industri viser en nedgang med 1,1 procent i august sammenlignet med juli i år. I juli steg produktionen godt nok, men da industrien gik tilbage også i juni har produktionen i dansk industri været 1,6 procent lavere under juni–august sammenlignet  med foregående tremånedersperiode. Det viser nye sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik, der ser udviklingen som en muligt indikation på afmatning. Danmarks største branche, lægemiddelsindustrien, er en bidragende faktor til mindskningen, da branchens produktion faldt med 3,7 procent mellem juli og august.

Danske Banks cheføkonom Las Olsen mener at handelskrigen mellem stormagterne begynder at skabe effekter i omverdenen, og at det er en af årsagerne til industriens afmatning.
– Det skulle også være mærkeligt, om Danmark i længden kunne stå uden for den globale afmatning, vi har set i industrien, og som blandt andet hænger sammen med handelskrigen mellem USA og Kina. Formentlig bliver det værre, før det bliver bedre, og det kunne godt se ud til, at vi står over for en lille stigning i arbejdsløsheden, siger han til Ritzau. (News Øresund)

Afmatning i svensk industri

Færre nye ordre, mindskede antal ordrer og lavere produktionsvolumen. I stål- og metalindustrien er der set en tydelig afmatning på flere måder efter sommeren. Samtidig er situationen dårligere end normalt i skovindustrien, det viser en ny rapport fra brancheorganisationen Industriarbetsgivarna. Internationale handelskonflikter og en svag udvikling i Euroområdet bedømmes til at være bidragende faktorer til branchens nedgang i efteråret.

– En almen uro koblet til handelskonflikterne kan have haft en dæmpende effekt på udviklingen. Usikkerhed om hvilke spilleregler der gælder gør det selvfølgelig sværere for de forskellige økonomiske aktører at fatte beslutninger, og dette mindsker både forbrugs- og investeringsviljen, siger Kerstin Hallsten, cheføkonom hos Industriarbetsgivarna, i en pressemeddelelse.

Se hele billedet her.

Nordea: Afmatning slår hårdere i Skåne end i Göteborg og Stockholm

Sveriges BNP-vækst forventes at falde i de kommende år, og udvikling påvirker hele Sverige. Det viser Nordeas konjunkturrapport, Regionala Utsikter. I Sverige forventes væksten at falde fra 2,4 procent i 2018 til 1,3 procent i 2019 og 1,2 procent i 2020, før økonomien forventes at gå opad igen. I det sydlige Sverige, som i rapporten inkluderer Skåne og Blekinge, mener Nordea, at væksten vil falde fra 2,2 procent i 2018 til 1,1 procent i 2019 og kun 0,8 procent i 2020. (News Øresund)

BNP/BRP-tilvækst i faste priser:

Stigningen i valutaforskellen er stoppet op

For et hundred danske kroner fik man den 24. oktober 143 svenske kroner. Man skal tilbage til 2009 for at finde større valutaforskelle mellem den svenske og danske krone. Forskellen mellem kronerne er dog stoppet med at vokse. Siden i maj har forskellen været stabil, og den svenske krones svækkelse ift. den danske som har stået på siden 2013 er stoppet op. Riksbanken i Sverige vurderer i deres pengepolitiske rapport fra oktober at den svenske krone på sigt vil blive styrket. Hvordan både den svenske, og fremfor alt den danske krone, der er bundet til euroen, vil blive påvirket af Brexits fortsatte udvikling er ikke klart endnu.

Ny prognose: Sveriges boligbyggeri falder

Foto: News Øresund

Byggeriet af 34.500 lejligheder vil blive påbegyndt i 2019, og i 2020 beregnes det at 32.000 lejligheder påbegyndes, ifølge en ny rapport fra Sveriges Byggindustrier. Det er en nedgang på godt 40 procent ift.  topnoteringen i 2017, da 50.500 lejligheder blev påbegyndt. Boligbyggeriet holder trods faldet et højt niveau sammenlignet med tidligere i 2000-talet. Det ventes at flere lejligheder vil blive påbegyndt i 2020 end i 2014 og årene inden.

– Stærke anlægsinvesteringer lykkes ikke med at kompensere fuldt ud for faldet i boligbyggeriet. De samlede byggeinvesteringer falder i både 2019 og 2020. Sidst en toårig nedgang indtraf var i 2008 og 2009 i forbindelse med finanskrisen, siger Catharina Elmsäter-Svärd, adm. chef for Sveriges Byggindustrier, i en pressemeddelelse.

Danske arkitektfirmaer tvinges til at opsige ansatte på grund af mindsket boligbyggeri

Arkitektfirmaerne i Danmark er begyndt at mærke en konjunkturafmatning, og at flere investorer tøver med at bygge nye boliger. Nogle tegnestuer er allerede blevet blevet tvunget til at opsige arkitekter på grund af den nedsatte hastighed i byggeriet, skriver avisen Børsen. Bland de ramte tegnestuer er Arkitema, Schmidt Hammer Lassen og 3XN er blandt de ramte.

Arkitema har nyligen sagt upp 25 arkitekter, motsvarande sju procent av medarbetarna, och 3XN, som har ritat Royal Arena i Ørestad, har tvingats att göra sig av med 11 arkitekter på kontoret i Köpenhamn. Arkitektbyråerna är oftast dem som först märker av en nedgång i bostadsbyggandet och flera byråer uppger att byggtakten i Danmark har avtagit på senare tid.

– Det är helt enkelt mindre att göra, och branschen är präglad av en del osäkerhet. Det är ingen som vet hur kritiskt det kommer att bli på bostadsmarknaden, men det kommer att ligga på en lägre nivå framöver, säger Peter Berg, administrativ direktör på Arkitema, till Børsen.

Framför allt är det bostadsbyggandet som har bromsat in, menar Curt Liliegreen, projektdirektör på Boligøkonomisk Videncenter. Omkostnaderna har ökat, vilket gör att investerare börjar tveka inför att satsa pengar i projekten.

Även i Sverige har en konjunkturavmattning kunnat märkas, även om inte arkitektbyråerna har tvingats till nedskärningar än. Arkitektbyrån Fojab, med huvudkontor i Malmö, uppger att de inte tror att de kommer att tvingas till några nedskärningar framöver, men att de har märkt en liten nedgång i bostadsbyggandet.

– Vi har medvetet valt att inte enbart rita bostäder. Vi har flera kompetensområden, och därmed flera ben att stå på vilket är en styrka. Bostadsprojekten utgör någonstans mellan 25-30 procent av våra uppdrag, och där har vi märkt en liten sättning, säger Daniel Nord, vd för Fojab, till News Øresund.

Elisabet Näslund, presschef på fackförbundet Sveriges Arkitekter, säger till News Øresund att man har märkt en svag nedgång i bostadsbyggandet i Sverige, från att byggtakten har varit ”extremt hög”. (News Øresund – Erik Ottosson)

Fald i salget af projektlejligheder i København og Aarhus

Salget af projektlejligheder i København er halveret i løbet af de første syv måneder af året sammenlignet med samme periode sidste år. Året før faldt salget med 53 procent. I Danmark som helhed faldt salget af projektlejligheder med 34 procent i løbet af de første syv måneder af året. Det viser statistik fra Boligsiden.dk offentliggjort i borsen.dk. Med projektlejlighed menes en ejerlejlighed som sælges inden den er bygget.

Under de första sju månaderna 2019 såldes det 169 projektlägenheter i Köpenhamn. Under samma period 2018 såldes det 338 projektlägenheter och under 2017 såldes 720 projektlägenheter. Även i Aarhus har antalet sålda projektlägenheter minskat kraftigt. Det visar statistik från Boligsiden.dk. Enligt de källor Börsen talat med finns det flera orsaker till den kraftigt minskande försäljningen. Köparen tar en ränterisk eftersom tillträdet sker längre fram i tiden. Vanligen belånas lägenheterna till 80 procent men skulle värdet falla fram till tillträdesdagen kan bankerna kräva att belåningen sänks. Istället väljer nu många byggföretag att hyra ut de dyra lägenheter som annars skulle ha sålts som projektlägenheter.

Enligt Lise Nytoft Bergmann, boekonom på Nordea Kredit i Danmark, innebär den halverade försäljningen av projektlägenheter i Köpenhamn att något har ändrat sig på bostadsmarknaden och att man bör sådan tecken på stort allvar. Curt Liliegreen, direktör vid Boligøkonomisk Videncenter, säger till borsen.dk att den fallande försäljningen av projektlägenheter tyder på att byggföretagen byter fokus från försäljning till uthyrning.
– Mycket tyder på att detta förhållande beror på att lägenheter hyrs ut istället för att läggas ut till försäljning. Det är ett karaktäristiskt tecken på att marknaden är inne i en uppbromsning. (News Øresund)