Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Ved tre tilfælde gennem de seneste år er der indført grænsekontroller for trafikken mellem Danmark og Sverige. Det skyldes tre forskellige bagvedliggende grunde: migrationsstrømme, kriminalitet og coronavirus. Under forårets pandemi har påvirkningen på trafikken og rejsestrømmene over Sundet været mere omfattende end tidligere, da den danske regering i midten af marts besluttede at delvist lukke grænsen, men med undantag för bland annat gränspendlare och senare även för vissa affärsresenärer och personer på genomresa på väg till annat land.

Den danska gränsen mot Sverige är på väg att öppnas steg för steg trots att Danmark fortsatt klassar Sverige som karantänland. Från och med lördag den 11 juli 2020 kl 00.00 öppnar Danmark gränsen fullt ut för alla som bor i Skåne. Samtidigt tar danska Udenrigsministeriet bort sin avrådan gällande danskars resor till Skåne. Anledningen är att antalet nya smittade av covid-19 i Skåne nu är lägre än den nivå Danmark beslutat ska gälla för att klassa ett EU- eller Schengenland eller en nordisk region som öppen. Det framgår av en uppdaterad lista över öppna länder och regioner som publicerades av Statens Serum Institut torsdag 9 juli 2020.

Från kl 00.00 lördagen 11 juli 2020 behövs det bara ett pass och personbevis som visar att man är bosatt i Skåne för att passera den danska gränskontrollen – oavsett anledning till besöket i Danmark. Sedan tidigare får invånare i Blekinge, Kronoberg och Västerbotten komma in i Danmark då dessa regioner redan klarat den danska gränsen för tillräckligt låg smittspridning. Likaså avråds inte danskar sedan tidigare från icke nödvändiga resor till Blekinge, Kronoberg och Västerbotten eller till en egen svensk “ödegård” eller för en genomresa på väg till exempelvis Bornholm.

Men redan från och med lördagen den 4 juli 2020 fick invånarna i Blekinge åter rätt att fritt resa in i Danmark medan invånarna i Kronoberg fick rätt att resa in i Danmark om de bokat övernattning i minst sex nätter. Skillnaden beror på att Blekinge, Halland och Skåne räknas som gränsregioner med särskilda regler i den danska gränskontrollen, bland annat krävs inte bokade övernattningar för att släppas in i den danska gränskontrollen – om den aktuella gränsregionen klassas som öppen. Halland är fortfarande i karantän och tills smittspridningen där nått den danska gränsnivån måste boende därifrån, som inte har någon av Danmark godkänd anledning att resa in i landet, visa upp en speciell dansk blankett underskriven av en svensk läkare som intygar att personen genomgått ett smittest som visar att hen inte är smittad av covid-19. Det får inte ha gått mer än 72 timmar från testet till att man visar upp intyget i den danska gränskontrollen.

Den 14 mars stängde Danmark gränsen med vissa undantag. Från och med lördagen den 27 juni har Danmark infört en enhetlig och objektiv princip om att nivån på smittspridningen avgör om invånarna från ett annat land eller från en nordisk region kan resa in i landet. Avgörande blir om antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de senaste två veckorna är färre än 20 personer per 100 000 invånare. Sverige är fortsatt i karantän på smittspridningen i landet som helhet ligger över gränsnivån.
Redan från start uppfyllde invånarna i Västerbotten kravet på öppen region och fick därmed rätt att resa in i Danmark under förutsättning att man bokat minst sex övernattningar.

Fram till den 15 juli avråder dock svenska Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till Danmark.

Pendlare, affärsresenärer och transitresenärer från hela Sverige får fortsatt resa in i Danmark
Även om Danmark formellt valde att tillfälligt stänga gränsen den 14 mars har den aldrig varit helt stängd. Danska medborgare, bosatta i landet, arbetspendlare och senare även bland annat affärsresenärer och transitresenärer släpps igenom gränskontrollen eftersom de anses ha en giltig anledning. Listan över särskilda godtagbara skäl, anerkendelsesværdigt formål, att komma in i landet har blivit längre med tiden och hålls tillsammans med annan myndighetsinformation uppdaterad på politi.dk.

Särskilda regler för fyra gränsregioner i södra Sverige och norra Tyskland
Skåne, Halland och Blekinge samt tyska Schleswig-Holstein räknas enligt de nya danska reglerna som gränsregioner, och invånare från dessa regioner undantas från kravet om att visa upp sex bokade övernattningar i Danmark, för att släppas in i landet utan annat godtagbart skäl. Om någon av gränsregionerna klassas som varande i karantän, vilket i dagsläget Halland gör, kan invånarna där fortfarande resa in i Danmark om de uppvisar en dansk blankett där en svensk läkare intygar att personen låtit göra ett negativt covid-19-test taget senast 72 timmar innan inresan. Ett dilemma är att sjukvården i Skåne och Halland i dagsläget inte erbjuder coronatester till personer som inte uppvisar symptom på smitta.
Statens Serum Institut kommer varje torsdag att uppdatera listan över vilka svenska regioner som är öppna respektive i karantän.

Övriga regioner – krav på sex dagars boende i Danmark
För invånare i Sveriges övriga regioner måste två krav uppfyllas för att de ska kunna resa in i Danmark. Dels måste deras bostadsregion klassas som öppen av de danska myndigheterna baserat på den veckovis publicerade listan över smittspridning i svenska regioner, och dels måste man kunna uppvisa att man bokat minst sex övernattningar i Danmark.

Gränserna för öppna regioner och regioner i karantän
Det finns två brytpunkter för att en region ska skifta från öppen till i karantän, eller tvärtom. Om en region just nu räknas som i karantän måste antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de två senaste veckorna vara lägre än 20 personer per 100 000 invånare för att den ska ändras till öppen. För att en region ska gå från öppen till i karantän ska antalet smittade i genomsnitt per vecka överstiga 30 personer per 100 000 invånare.

Sveriges gräns mot EU och EES-länderna har varit öppen hela tiden
Eftersom Sverige aldrig stängt sin gräns har det bland annat kommit relativt många danska besökare till södra Sverige för att handla, turista, besöka den egna sommarstugan eller på genomresa på väg till Bornholm via Ystad.
Udenrigsministeriet i Danmark avråder dock från icke nödvändiga resor till Sverige med undantag för resor till Skåne, Blekinge, Kronoberg och Västerbotten eller för danskar som reser till “den egna ödegården eller liknande” i Sverige. Även transitresor genom Sverige är godkända. Danska resenärer som besökt andra områden i Sverige uppmanas till att stanna hemma i karantän i 14 dagar. Udenrigsministeriet avråder även från icke nödvändiga resor till länder utanför Europa samt till Sverige, Rumänien, Portugal, Storbritannien, Irland och Malta.

Danmark öppnar gränsen mot fler länder
Torsdagen den 2 juli meddelade Udenrigsministeriet att Danmark öppnar gränsen även för medborgare i Australien, Canada, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea och Thailand. I Europa är det för närvarande endast invånarna i Luxemburg, Portugal och Sverige som inte tillåts resa in i Danmark under förutsättning att de bokat minst sex övernattningar. För Sverige gäller en nordisk ordning där smittläget i respektive region avgör rätten att resa in i Danmark så länge Sverige definieras som ett karantänland, se ovan. (News Øresund)

 

Antalet smittade i  genomsnitt
per vecka per 100 000 invånare *
Kronoberg 7,7
Blekinge 12,5
Skåne 13,8
Västerbotten 19,4
Gräns för öppen region 20,0
Värmland 21,8
Gotland 24,4
Jämtland-Härjedalen 29,5
Kalmar 29,6
Sörmland 30,8
Örebro 31,5
Östergötland 46,7
Halland 50,7
Dalarna 55,1
Stockholm 60,4
Västernorrland 61,5
Uppsala 63,2
Norrbotten 68,4
Sverige 69,0
Västmanland 70,8
Västra Götaland 84,6
Gävleborg 108,0
Jönköping 137,8
Källor: Statens Serum Institut, Folkhälsomyndigheten
och Eurostat
* Genomsnitt per vecka under de två
senste veckorna fram till den 7 juli 2020

 Aktuella gränskontroller som genomförs i Öresundsregionen just nu:

* Resenärer från Danmark till Sverige kontrolleras vid tågstationen i Hyllie, betalningsanläggningen på Lernacken vid Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingborg.

* Resenärer från Sverige till Danmark kontrolleras vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingør och Rønne. Resenärer som inte uppfyller villkoren för att passera den stängda danska gränsen får återvända till Sverige.

 

Det har vid tre tillfällen under de senaste åren införts gränskontroller på trafiken över Öresund:

* Sverige införde en tillfällig inre gränskontroll den 12 november 2015. Den 4 januari 2016 införde Sverige även ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Id-kontrollen, som orsakade stora fördröjningar för främst tågresenärerna över Öresund, slopades den 4 maj 2017.

* Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige.

* Den 14 mars 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, men med undantag för bland annat gränspendlare, danska medborgare, personer som är bosatta i Danmark eller annat särskilt skäl, så kallat anerkendelsesværdige formål. Under våren har undantagen utökats och den 27 juni ersätts de nuvarande inreserestriktionerna för resenärer från EU, Schengen och Storbritannien av så kallade objektiva kriterier baserade på smittläget i olika länder och regioner.

 

Dansk stängning av gränsen den 14 mars 2020 – Coronapandemin

Den 14 mars 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, med undantag för danska medborgare, personer bosatta i Danmark, arbetspendlare och personer med andra särskilda skäl, så kallade anerkendelsesværdige formål, vilka anges i en ständigt uppdaterad lista av dansk Politi. För att genomföra stängningen infördes gränskontroller för trafiken, bland annat för tågresenärer över sundet vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm för trafikanter över Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingør för resenärer från Helsingborg.

Genomförandet av gränskontrollen begränsade antalet tågavgångar över Öresund till inledningsvis en avgång per timme med Köpenhamns huvudbangård som slutstation. Den 30 mars utökades trafiken till två avgångar per timme under rusningstid. Den 8 juni utökades trafiken till tre avgångar i timmen, tjugominuterstrafik, men trafiken har ännu inte återgått till sex avgångar under rusningstid som var utgångsläget innan coronapandemin. Resandet över Öresundsbron har minskat kraftigt under perioden. För fordonstrafiken visar den senast tillgängliga veckostatistiken, för vecka 24, en nedgång med närmare 54 procent och för tågtrafiken över Öresund visar siffror från Skånetrafiken att antalet passagerare var 81 procent färre under vecka 22, pingstveckan, jämfört med en normalvecka vid samma tid 2019. Under juni har det börjat komma rapporter om att allt fler tåg över Öresund är mer eller mindre fullsatta.

När Danmark stegvis började öppna upp igen tilläts affärsresenärer att passera gränsen från och med den 25 maj liksom transitresenärer på väg till andra länder, ägare av sommarhus, käresta, förlovade samt far- och morföräldrar.

Sverige var inte ett av de länder som den danska regeringen valde att öppna gränsen mot den 15 juni. Däremot tilläts turister från Tyskland, Island och Norge att resa in i Danmark mot att kunna visa upp att de har bokat bostad under minst sex dagar. Danmarks statminister, Mette Frederiksen (S), framhöll samtidigt att det fanns diskussioner om en regional lösning där restriktionerna upphävs regionalt med särskilt fokus mot Öresundsregionen.

Den 18 juni kom beskedet från danska Utrikesdepartementet att de nuvarande restriktionerna ersättas av en ny modell för öppning av EU- och Schengenområdet samt Storbritannien baserat på objektiva kriterier med utgångspunkt i smittoläget i respektive land och region, modellen bygger på en försiktighetsprincip. Innebörden är att turister från Skåne, Halland och Blekinge kan få åka på semester i Danmark från och med den 27 juni utan att visa upp intyg på sex övernattningar som annars är kravet för utländska turister. För att en region som klassificeras som i ”karantän” ska bli ”öppen” måste antalet smittade per vecka, mätt utifrån ett genomsnitt för de senaste 14 dagarna, vara lägre än 20 personer per 100 000 invånare. För att en ”öppen” region åter ska klassificeras som i ”karantän” behöver antalet smittade per vecka, mätt enligt ovan, överstiga 30 personer per 100 000 invånare. Om Skåne, Halland och Blekinge inte uppfyller dessa krav kan invånare ändå tillåtas inresa om de kan visa ett speciellt certifikat underskrivet av läkare om att ett negativt test som har tagits senast 72 timmar tidigare.

Svenska Utrikesdepartementet har sedan den 14 mars 2020 avrått från resor till samtliga länder. Från och med den 30 juni tas avrådan bort för ett antal länder inom EU. Danmark var inte ett av dessa länder och avrådan kvarstår därmed till och med den 15 juli. Att Danmark inte fanns med motiveras med att avrådan hävs för de länder som har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU.

 

Danmarks inre gränskontroll – kriminalitet

Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige.

De danska gränskontrollerna genomfördes genom stickprov under några timmar 1–2 gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och ska även omfatta all tågtrafik. Beslutet om gränskontroll mot Sverige gällde inledningsvis i ett halvår.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med bildandet av ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund riktat mot den grova kriminaliteten och som ska få resurser till utredningsarbete samt underrättelse- och analysverksamhet.

 

Sveriges inre gränskontroll och id-kontroll (transportöransvar) – migrationsströmmar

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark. Den 4 januari 2016 införde Sverige ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Samma dag beslutade Danmark att införa en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland.

Kontrollerna infördes i anslutning till flyktingkrisen 2015. Den svenska gränskontrollen pågår fortsatt och resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet och utformningen av kontrollen har dock förändrats över tid. Gränskontrollen sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter.

Sverige avskaffade den 4 maj 2017 id-kontrollerna, transportöransvaret, vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige och förstärkte samtidigt gränskontrollen.

Gräns- och id-kontrollerna ökade inledningsvis restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla medan avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige.