FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Trots att bostadspriserna i Sverige och Danmark är likartade på en nationell nivå finns stora skillnader inom Öresundsregionen. Både de högsta och lägsta priser i regionen finns på dansk sida. Högst är kvadratmeterpriserna i Region Hovedstaden, medan Region Sjælland har de lägsta kvadratmeterpriserna i regionen, både på villor och ägarlägenheter. Frederiksbergs och Köpenhamns kommun är de större kommuner på dansk sida där bostadspriserna är högst. I Skåne är villorna dyrast i Malmö, medan det är i Lund kvadratmeterpriset på bostadsrätter är högst. Vilka effekter coronapandemin får på bostadsmarknaden är ännu osäkert.

Denna faktaartikel uppdateras regelbundet och innehåller:

  • Bostadspriser i Öresundsregionen
  • Bostadspriser för de största kommunerna i regionen
  • Historisk prisutveckling på Öresundsregionens bostadsmarknad
  • Data inhämtas främst från Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik

Lägenheter
En dansk ägarlägenhet kostade i genomsnitt 29 100 danska kronor per kvadratmeter under det första kvartalet 2020. I Sverige var kvadratmeterpriset på bostadsrätter närmare 40 000 svenska kronor under mars-maj 2020. När valutaskillnaden tas i beaktande är alltså priserna för svenska bostadsrätter och danska ägarlägenheter i stort sett desamma. Det finns dock en viss skillnad mellan bostadsformerna ägarlägenheter och bostadsrätter (se längre ner på sidan).

Bostadsrätter och ägarlägenheter är en vanligare bostadsform i större kommuner än i mindre. I Sverige driver höga kvadratmeterpriser i Stockholm upp genomsnittet på bostadsrättsmarknaden, medan prisnivån i Skåne inte är lika hög. I Region Hovedstaden är istället kvadratmeterpriset på ägarlägenheter högre än det danska riksgenomsnittet, medan priserna i Region Sjælland är lägre än priserna för Danmark som helhet.

Öresundsregionens högsta lägenhetspriser finns i Köpenhamn. I Frederiksbergs kommun kostade en ägarlägenhet i genomsnitt 44 800 danska kronor per kvadratmeter under det första kvartalet 2020, och i Köpenhamns kommun är motsvarande siffra 41 800 danska kronor. På svensk sida är det i Lund lägenhetspriserna är högst. Under mars-maj 2020 kostade en bostadsrätt i Lund i genomsnitt 38 000 svenska kronor per kvadratmeter.

Villor
Kvadratmeterpriset på villor är högre i Sverige än i Danmark, även när valutaskillnaden medräknas. En svensk villa kostade i genomsnitt 26 800 svenska kronor per kvadratmeter under mars-maj 2020, medan en dansk villa i genomsnitt kostade 14 200 danska kronor per kvadratmeter under det första kvartalet 2020. På Öresundsregionens villamarknad är det dock i Region Hovedstaden som kvadratmeterpriserna är högst, när valutaskillnaden tas i beaktning. Villorna i Skåne kostar mer per kvadratmeter än villorna i Region Sjælland, även när valutaskillnaden medräknas.

I Frederiksbergs kommun kostade villorna i genomsnitt 49 100 danska kronor per kvadratmeter under det första kvartalet 2020. Av Skånes större städer är det i Malmö kvadratmeterpriserna är högst, tätt följt av Lund.

Coronapandemins effekter på bostadsmarknaden
Under våren har coronapandemin påverkat bostadsmarknaden i Öresundsregionen på lite olika sätt. I Danmark minskade antalet bostadsaffärer kraftigt under den danska nedstängningen. Efter att Danmark återöppnat är antalet bostadsaffärer till och med på en högre nivå än tidigare. I maj 2020 såldes fler bostäder i Danmark än någon gång under motsvarande månad de senaste tio åren.

Bostadspriserna har dämpats något under coronakrisens inledning i både Danmark och Sverige. Effekten syns framför allt på lägenhetsmarknaden i större städer, medan villamarknaden i mindre kommuner påverkats mindre. Den stigande arbetslösheten i Sverige och Danmark kan ge långsiktiga effekter på bostadsmarknaden, men i vilken utsträckning är ännu för tidigt att säga.

Historisk prisutveckling
Efter flera år av markant stigande priser mattades prisutvecklingen av, både i Sverige och Danmark under 2018 och 2019. Priserna har ökat mest i storstadsområden, och skillnaden mellan bostadspriserna i exempelvis Region Hovedstaden och Region Sjælland har ökat under de senaste tio åren. Även prisskillnaderna mellan Skåne och Stockholmsregionen har ökat under perioden. Finanskrisen påverkade Danmarks bostadsmarknad kraftigare än Sverige, och det tog ungefär 10 år innan bostadspriserna i Danmark nådde samma nivå som före krisen.

 

Läs även: Skånsk konjunktur våren 2020, en rapport från Øresundsinstituttet med temakapitel om den skånska bostadsmarknaden

 


Bostadspriser i Sverige och Danmark

 

Kr/kvm, DKK, 2020/01-2020/03
Villor Ägarlägenheter
Danmark 14 170 29 089
Region Hovedstaden 26 383 36 714
Region Sjælland 12 594 18 431
Kr/kvm, SEK, 2020/03-2020/05
Villor Bostadsrätter
Sverige 26 803 39 963
Skåne 26 249 26 756

Källa: Realkreditrådet, Svensk Mäklarstatistik

Bostadspriser i Öresundsregionens största kommuner

 

Kr/kvm, DKK, 2020/01-2020/03
Villor Ägarlägenheter
Köpenhamn 38 087 41 809
Frederiksberg 49 058 44 848
Roskilde 21 959 28 040
Kr/kvm, SEK, 2020/03-2020/05
Villor Bostadsrätter
Malmö 37 391 29 170
Helsingborg 32 194 24 284
Lund 36 037 37 991

Källa: Realkreditrådet, Svensk Mäklarstatistik

 


Historisk prisutveckling i Sverige

 

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Historisk prisutveckling i Danmark

 

Källa: Realkreditrådet, Svensk Mäklarstatistik


Fakta om bostadsmarknaden

 

SVERIGE

Allmännyttigt bostadsföretag
Ett aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som drivs utan vinstsyfte och huvudsakligen förvaltar hyreslägenheter. Kommunalt bostadsföretag avser ett allmännyttigt bostadsföretag där en kommun har det bestämmande inflytandet. Utmärkande för svensk allmännytta är även att bostäderna är öppna för alla, inte bara för mindre resursstarka hushåll. Den allmännyttiga sektorn består grovt räknat för en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden uppskattar Boverket.

Bostadsrätt
Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen som ofta är belånad. De boende köper en bostadsrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Utöver köpeskillingen betalar de boende en månadsavgift till föreningen som vanligen inkluderar alla driftskostnader. Bostadsrättsinnehavaren blir medlem och äger en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen.

Ägarlägenhet
Den som köper en ägarlägenhet äger sin del av fastigheten och kan få lagfart på förvärvet och sedan inteckna och belåna sin lägenhet. En ägarlägenhet kan även hyras ut eller säljas.

DANMARK

Almen bolig
Ingen tjänar pengar på hyran. Bostäderna uppförs med offentligt stöd och i gengäld har kommunen vanligtvis så kallad anvisningsret till var fjärde lägenhet. De almene boliger är demokratiskt uppbyggda och varje avdelning är en självständig ekonomisk enhet.

Ejerlejlighed
Innehavaren äger enskilt sin bostad medan gemensamma utrymmen ägs av ejerlejlighedsforeningen. En fællesudgift betalas till föreningen för underhåll och drift.

Andelsbolig
Andelsbolig ses ofta som ett mellanting mellan en lejebolig och en ejerbolig med bruksrätt och ett reglerat maxpris.

Källa: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

 

Om statistiken

Det finns många olika källor till statistik om prisutveckling på bostadsmarknaden. I ovanstående text har Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB använts som datakällor då båda institutionerna offentliggör genomsnittligt kvadratmeterpris för de sålda bostäderna. På detta sätt möjliggörs en jämförelse av bostadspriser över Öresund utan att behöva ta hänsyn till att den genomsnittliga storleken på boenden kan skilja sig åt på de olika sidorna av sundet eller mellan olika kommuner. Fördelen med dessa två källor är att de ger en bild av vad det kostar att köpa en bostad här och nu. Kvadratmeterpriser gör det samtidigt möjligt att beräkna privatekonomin vid köp av samma storlek på en bostad fast i olika kommuner inom Öresundsregionen.

Statistiken från Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB ger snabbt en rättvisande bild av bostadsprisutvecklingen, men ingen av dem täcker samtliga försäljningar på marknaden. Svensk Mäklarstatistik AB omfattar över 95 procent av alla försäljningar som sker via en fastighetsmäklare. Statistiken tas fram i samarbete med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt branschorganisationen Mäklarsamfundet. Bostadsmarknadsstatistiken från Realkreditrådet utarbetas i samarbete mellan Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistiken täcker alla fria affärer, det vill säga affärer som sker genom en fastighetsmäklare.