FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET.Efter en længere periode med prisstigninger på boligmarkedet har udviklingen stagneret i løbet af 2018, frem for alt på den svenske side af Øresund. Region Hovedstaden, og særligt København by, har de højeste priser i regionen på både villaer og lejligheder, mens Region Sjælland har de laveste priser i hele regionen på villaer. På den svenske side har Lund de højeste priser på lejligheder, mens Malmö har de højeste priser på villaer.

De seneste år har der været markant stigning i boligpriserne og de er tilbage omkring niveauet inden finanskrisen de fleste steder. Men i løbet af 2018 var der en stagnering i priserne. I Danmark handler det om at priserne ikke længere stiger så kraftigt, mens der ses et prisfald flere steder i Sverige. Med en stærkere dansk krone og lavere boligpriser i Skåne, så er der nu mere bolig for pengene på den svenske side af Øresund.

DANMARK
Parcel- og Rækkehus kr/kvm
Hele landet 13640 DKK
Region Hovedstaden 25119 DKK
København 34897 DKK
Helsingør 20726 DKK
Region Sjælland 11900 DKK
Roskilde 20686 DKK
Ejerlejligheder kr/kvm
Hele landet 27559 DKK
Region Hovedstaden 34908 DKK
København 39926 DKK
Helsingør 22028 DKK
Region Sjælland 17520 DKK
Roskilde 24729 DKK
SVERIGE
Villaer kr/kvm
Sverige 24246 SEK
Skåne 23592 SEK
Malmö 34211 SEK
Helsingborg 28633 SEK
Lund 33075 SEK
Bostadsrätt kr/kvm
Sverige 37764 SEK
Skåne 25155 SEK
Malmö 27935 SEK
Helsingborg 22234 SEK
Lund 35338 SEK
I Danmark for perioden 2018-07 – 2018-09
I Sverige for perioden 2018-10 – 2019-01
Kilder: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB

Lejligheder i Danmark

Kvadratmeterpriserne på danske ejerlejligheder er steget de seneste år, men nu ses der tegn på at markedet er mættet. I løbet af 2018 mindskede salget af ejerlejligheder i København kraftigt og eksperter tror at salget vil gå ned og priserne falde fremover.

De dyreste lejligheder findes i København, mens priserne i Region Sjælland ligger på en noget lavere niveau. Det er også i København og Region Hovedstaden som kvadratmeterprisen er steget hurtigst. Priserne faldt markant i forbindelse med finanskrisen, men siden 2013 er priserne igen steget og er nået samme niveau som inden krisen de fleste steder i landet.

Lejligheder i Sverige

I løbet af 2018 er prisudviklingen på lejligheder (bostadsrätter) stilnet af og flere steder i landet er boligpriserne faldet. Gennemsnitsprisen på lejligheder i Skåne er lavere end landsgennemsnittet, men det bliver trukket op af de meget høje priser i Gøteborg og frem for alt Stockholm. De dyreste lejligheder i Skåne findes i Lund. De svenske kvadratmeterpriser faldt ikke på samme måde som i Danmark i forbindelse med finanskrisen, men prisudviklingen var dæmpet. Efter 2013 steg priserne igen og det har de fortsat med frem til 2018.

Villaer i Danmark

Huspriserne i Danmark har ikke haft samme udvikling som ejerlejlighederne i løbet af de seneste år. Priserne har været mere stabile. I Region Sjælland og i hele landet har der kun været en svag stigning i priserne, mens villapriserne i København er steget markant. Kvadratmeterprisen for en villa i København er tre gange højere end gennemsnittet i Region Sjælland. Villamarkedet blev også ramt hårdt af finanskrisen og det er først under 2018, som kvadratmeterpriserne er på samme niveau som inden krisen.

Villaer i Sverige

Kvadratmeterpriserne for villaer er højere i Malmø og Lund end i såvel Helsingborg som resten af Skåne. I den svenske boligmarkedsstatistik bliver en anden måleenhed end kvadratmeterpris brugt for at beskrive udviklingen i huspriserne; K/T-tallet som beskriver forholdet mellem købesummen og den offentlige ejendomsvurdering. Dermed tages hensyn til området, størrelse, alder og standard. Ud fra denne statistik er prisudviklingen dæmpet i løbet af 2018 efter en længere tid med prisstigninger.

FAKTA om boligmarkedet

SVERIGE

Almännyttigt bostadsföretag
Et aktieselskab, økonomisk forening eller stiftelse, der drives uden henblik på gevinst og hovedsageligt forvalter lejelejligheder. Kommunalt bostadsföretag er et almännyttigt bostadsföretag, hvor en kommune har bestemmende indflydelse. Svensk almennytte udemærker sig ved, at boligerne er tilgængelige for alle, ikke kun for mindre ressourcestærke husholdninger. Den almennyttige sektor udgør i grove tal en femtedel af boligmarkedet i Sverige og cirka halvdelen af lejemarkedet ifølge Boverkets vurdering.

Bostadsrätt
Ejendommen ejes af bostadsrättforeningen, der ofte er belånt. Beboerne køber en bostadsrätt, der er en ret til at bruge en vis lejlighed. Udover købsprisen betaler beboerne en månedsafgift til foreningen, der normalt inkluderer alle driftsomkostninger. Indehaveren af bostadsrätten bliver medlem og ejer en økonomisk andel af bostadsrättsforeningen.

Ägarlägenhet
Den, der køber en ägarlägenhet, ejer sin del af ejendommen og kan få lagfart (tinglysning) på købet og sidenhen belåne sin lejlighed. En ägarlägenhet kan også lejes ud eller sælges.

DANMARK

Almen bolig
Boliger opføres med offentlig støtte og til gengæld har kommunen sædvanligvis anvisningsret til hver fjerde lejlighed. Ingen tjener penge på lejen. De almene boligforeninger er demokratisk opbygget og hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Ejerlejlighed
Indehaveren ejer selv sin bolig, mens fællesarealer ejes af ejerlejlighedsforeningen. Fællesudgifter til drift og vedligehold betales af ejerne til ejerlejlighedsforeningen.

Andelsbolig
Andelsbolig betragtes ofte som en mellemting mellem en lejebolig og en ejerbolig med brugsret og en reguleret maxpris.

Kilde: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

Om statistikken

Der findes mange kilder til statistik om prisudviklingen på boligmarkedet. I ovenstående er Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik AB valgt som datakilder, da begge institutioner offentliggør den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de solgte boliger. På den måde muliggøres en sammenligning af boligpriser på tværs af Øresund uden at skulle tage højde for at der kan være forskel på den gennemsnitlige størrelse af boligerne på tværs af Sundet og mellem de enkelte kommuner. Fordelen ved disse to kilder er, at de giver et billede af hvad det koster at købe en bolig her og nu. Samtidig muliggør opgørelsen af kvadratmeterpriser en beregning af privatøkonomien ved køb af samme størrelse bolig i forskellige kommuner i Øresundsregionen.

Statistikken fra Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik AB giver hurtigt et retvisende billede af boligprisudviklingen, men ingen dækker alle salg på markedet. Svensk Mäklarstatistik AB dækker over 95 procent af alle salg som sker via en ejendomsmægler. Statistikken fremtages i et samarbejde mellem Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt brancheorganisationen Mäklarsamfundet. Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditrådet udarbejdes i et samarbejde mellem Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistikken dækker alle frie handler, det vil sige handler, der sker gennem en ejendomsmægler.

Den svenske statistik er helårsstatistik, mens den danske årsstatistik er et gennemsnit af kvartalsstatikken. For år 2018 er det kun de tre første kvartaler som er medregnet i statistikken.