FAKTA: 17 universiteter og højere læreanstalter med i alt næsten 200 000 studerende i Øresundsregionen

UNIVERSITETER. I Øresundsregionen findes 17 danske og svenske universiteter, højskoler og højere læreanstalter. Heraf de 12 på Sjælland med omkring 116.000 studerende og 5 i Skåne med omkring 80.000 studerende.

Kort version:

17 universiteter og højskoler inklusiv 3 filialer

Københavns Universitet
(ca. 38 500 studerende, forskerstuderende 3 100)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
(ca. 11 500 studerende, forskerstuderende 1 300)

Copenhagen Business School
(ca. 20 500 studerende, forskerstuderende 200)

IT-universitetet
(ca. 2000 studerende, forskerstuderende 50)

Roskilde Universitet (RUC)
(ca. 8 000 studerende, forskerstuderende 220)

Danmarks medie- og journalisthøjskole
(ca. 400 studerende)

Kunstakademiets Arkitektskole
(ca. 1 000 studerende, forskerstuderende 40)

Københavns Professionshøjskole
(ca. 20 000 studerende, forskerstuderende 70)

Lunds Universitet
(ca. 40 000 studerende, forskerstuderende 2 600)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
(ca. 1 100 studerende, forskerstuderende 100)

Malmö Högskola
(ca. 24 000 studerende, forskerstuderende 250)

Högskolan Kristianstad
(ca. 15 000 studerende)

3 universitetsfilialer fra universiteter fra andre regioner

Aarhus Universitet, København
(ca. 2100 studerende)

Aalborg Universitet, København
(ca. 3 300 studerende)

Syddansk Universitet, København
(ca. 20 forskerstuderende)

Desuden findes det internationale World Maritime University i Malmø

Lang version:

Universiteter og højskoler

Københavns Universitet
Antal studerende: ca. 38 500
Antal forskerstuderende: ca. 3 100

Det største universitet på den danske side af sundet er Københavns Universitet. Universitetet har fire campus i centrale København. Der er også faciliteter andre steder, eksempelvis et campus i Taastrup, hvor det sundhedsvidenskabelige fakultet samt det natur- og biovidenskabelige fakultet har lokaler.

Link til hjemmeside: http://www.ku.dk

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Antal studerende: ca. 11 500
Antal forskerstuderende: ca. 1 300

På Danmarks Tekniske Universitet uddannes fremtidens ingeniører. De fleste studerende læser på universitetets lokaler i Lyngby eller på campuset i Ballerup. Der er flere mindre campus, blandt andet i Risø, hvor forskningen først og fremmest fokuserer på vedvarende energi, samt i Region Nord- och Midtjylland, hvor Institut for Akvatiske Ressourcer har et antal faciliteter.

Link til hjemmeside: http://www.dtu.dk

Copenhagen Business School
Antal studerende: ca. 20 500
Antal forskerstuderende: ca. 200

Copenhagen Business School er en handelshøjskole, som uddanner studerende først og fremmest indenfor erhvervsøkonomiske områder som bogføring og organisation til internationale forretninger og politik. Skolen ligger på Frederiksberg.

Link til hjemmeside: http://www.cbs.dk

IT-universitetet
Antal studerende: ca. 2 500
Antal forskerstuderende: ca. 50

På IT-universitetet fokuserer de studerende på områder som digitale medier og design, softwareudvikling og informationsteknik. IT-Universitetet var tidligere et fakultet ved Copenhagen Business School, men blev et selvstændigt universitet 2003. Nu ligger universitetet tæt ved Amager Fælled og DR-byen.

Link til hjemmeside: http://www.itu.dk

Roskilde Universitet (RUC)
Antal studerende: ca. 8 000
Antal forskerstuderende: ca. 220

Roskilde Universitet, der åbnede 1972, fokuserer på fire forskningsområder: Globaliserings dynamik, ulighed og nye internationale samspilsformer, medier og kommunikation, miljørisiko og designing human technologies.

Link til hjemmeside: http://www.ruc.dk

Danmarks medie- og journalisthøjskole
Antal studerende: ca. 360

Ved to campus i henholdsvis Århus og Emdrup i København tilbydes uddannelser indenfor emner som journalistik, TV- og medieproduktion, grafisk design og fotografisk kommunikation.

Link til hjemmeside: http://www.dmjx.dk

Kunstakademiets Arkitektskole
Antal studerende: ca. 1 700
Antal forskerstuderende: ca. 40

Et stenkast fra Københavns operahus findes Kunstakademiets Arkitektskoles hovedlokaler. Der findes også lokaler tæt ved Amalienborg samt på Bornholm. På skolen uddannes blandt andet fremtidige arkitekter og designere.

Link til hjemmeside: https://kadk.dk

Københavns Profesionshøjskole
Antal studerende: ca. 20 000

1. marts 2018 blev Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC slået sammen, og Danmarks største professionshøjskole blev skabt. Skolen har ca. 2 000 ansatte, og findes i København, i Nordsjælland, på Bornholm og i Aarhus.

Link til hjemmeside: https://www.kp.dk

University College Absalon
Antal studerende: ca. 8 500

På University College Sjælland tilbydes uddannelser inden for det sundhedsfaglige område samt uddannelser som bioanalytiker, lærer og pædagog som leisuremanagement. Uddannelsesstederne spreder sig over seks sjællandske byer, Vordingborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Roskilde samt Nykøbing F.

Lunds Universitet
Antal studerende: ca. 40 000
Antal forskerstuderende: ca. 2 600

Lund Universitet er et af Nordens ældste universiteter. Efter Danmark havde tabt Skåne ved Freden i Roskilde 1658, grundlagdes universitetet 1666 som en del af forsvenskningen af de tidligere danske områder. I dag er Lund kendt for sit udprægede studenterliv, men her findes udover det brede uddannelsesudbud også stor fokus på forskning. For tiden bygges to store forskningsanlæg i det nordlige Lund – MAX IV laboratoriet og ESS, og Medicon Village er også lokaliseret i Lund. Lunds Universitet har campus i Helsingborg og dele af det medicinske fakultet ved Lunds Universitet er placeret på sygehusområdet i Malmø. I Malmø findes også fakultetet for kunst med uddannelser indenfor musik, teater og kunst.

Campus Helsingborg har til huse i Tretorns gamle gummifabrik tæt ved Knutpunkten (stationen) i Helsingborg. Her uddannes blandt andet højskoleingeniører, og der udbydes også emner som uddannelsesvidenskab, service management, modevidenskab og strategisk kommunikation.

Link til hjemmeside: http://www.lu.se

Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU), Alnarp
Antal studerende: ca. 1 000
Antal forskerstuderende: ca. 100

Universitetet i Alnarp tillhører Sveriges Landbrugsuniversitet, SLU, og er lokaliseret mellem Malmø og Lund. I den smukke park med tilhørende slot læser de studerende blandt andet til landskabsarkitekter, haveingeniører og landmålere.

Link til hjemmeside: https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/

Malmö Universitet
Antal studerende: ca. 24 000
Antal forskerstuderende: ca. 250

Malmö Universitet er en relativt ung læreanstalt, som blev grundlagt i 1998 og som i dag har uddannelser indenfor flere forskellige områder. Universitetet uddanner blandt andet fremtidige lærere, tandlæger, tandplejere og ejendomsmæglere. Malmö Universitet hed tidligere Malmö Högskola, men 2018 fik skolen universitetsstatus.

Link til hjemmeside: http://www.mah.se

Högskolan Kristianstad
Antal studerende: ca. 15 000

I et nordøstlige Skåne findes Högskolan Kristianstad, hvor der tilbydes uddannelser indenfor en række discipliner, blandt andet biologi, økonomi og gastronomi. Campusområdet ligger i tidligere regimentsbygninger – regiment P6 – på cykelafstand fra det centrale Kristianstad.

Link til hjemmeside: http://www.hkr.se

Universitetsfilialer fra universiteter fra andre regioner 

Aarhus Universitet København
Antal studerende:
ca. 2100

Institutionen for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet huser dele af sin virksomhed i filialer i Emdrup i København. Institutionen for uddannelse og pædagogik blev grundlagt den 1. juni 2007 gennem en sammenlægning af Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Link til hjemmesiden: http://edu.au.dk

Aalborg Universitet København
Antal studerende:
ca. 3300

I Nokias tidligere danske hovedkvarter i Sydhavnen er samtlige aktiviteter, som Aalborg Universitet har i København, samlet. Forskere fra elleve af universitetets institutioner er repræsenterede her, og uddannelsesudbuddet omfatter 9 bacheloruddannelser og 23 kandidatuddannelser.

Link til hjemmeside: http://www.aau-cph.dk

Syddansk Universitet København
Antal forskerstuderende: ca. 20

Syddansk Universitet har siden en sammenlægning med Statens Institut for Folkesundhed en filial i København. Forskningen her fokuserer blandt andet på børns sundhed, livsstil og helbred samt sundhed i Danmark og på Grønland.

Link til hjemmeside: http://www.sdu.dk/om_sdu/byerne/koebenhavn

Internationelle læreanstalter

World Maritime University

World Maritime University, som blev grundlagt af FN-organet International Maritime Organization i 1983, tilbyder videreuddannelser på master- og doktorandniveau indenfor maritimrelaterede områder. Dette omfatter områder som søfartssikkerhed, det marine miljø, søret samt fragt og logistik. I april 2015 flyttede universitetet ind i Havneforvaltningens tidligere bygning, og huset har fået en ny moderne tilbygning, der er tegnet af den danske arkitekt Kim Utzon.

Link til hjemmeside: http://www.wmu.se

OM STATISTIKKEN

I ovenstående liste, under universiteter, er inkluderet danske institutioner som er medlemmer af universiteternes interesseorganisation, Danske Universiteter. I listen har vi desuden valgt at medtage Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Kunstakademiets Arkitektskole eftersom begge uddannelsesområder i Sverige ligger under universiteter og högskolor.

Antallet af studerende ved de forskellige uddannelsessteder bygger på tal oplyst af universiteterne og högskolorna selv, enten via institutionernes hjemmesider, eller ud fra information fra deres kommunikationsafdelinger.

Der er stor forskel på betegnelsen højskole i Sverige og Danmark. I Sverige har en højskole traditionelt været et universitet alene med bacheloruddannelser og ingen forskeruddannelser. Disse regler er dog ændret fra 2010 og højskolerne kan i dag efter godkendt ansøgning til Högskoleverket samt efter en beslutning i Riksdagen få lov at kalde sig universitet samt uddanne doktorander. I Danmark svarer professionshøjskolerne omtrent til de svenske högskolor. En dansk professionshøjskole udbyder professionsrettede korte eller mellemlange videregående uddannelser, men ingen på kandidatniveau.