Øresundsinstituttet søger en samfundsanalytiker med interesse for konjunktur og vækst

Vi søger en analytiker med en stor interesse for den lokale og regionale udvikling i Øresundsregionen og med fokus på konjunkturudviklingen. I arbejdsopgaverne omfattes også analyser på andre samfundsområder, herunder grænseregionalt erhvervsliv og arbejdsmarked. Arbejdet kræver dels evnen til at håndtere store mængder statistik og dels evnen til at omsætte analyseresultaterne til pædagogisk tekst og nyhedsgrafik. Du har en akademisk uddannelse med fokus på nationaløkonomi eller tilsvarende og har en stor interesse for konjunktur- og arbejdsmarkedsspørgsmål.

Øresundsinstituttet søger en koordinator/PA

Vi søger dig som vil arbejde som koordinator/PA på Øresundsinstituttets sekretariat i Malmø. Du skal kunne lide at have en bred vifte af opgaver og at arbejde både med netværk og information samt administration.

Øresundsinstituttet søger en samfundsanalytiker med interesse for grænseoverskridende regional udvikling og bæredygtighedsspørgsmål

Vi søger en analytiker med interesse for grænseoverskridende samfundsudvikling, vækstspørgsmål og bæredygtighed. Arbejdet omfatter analyser af tværregional integration og samarbejde over Øresund og af bæredygtighedsarbejdet i vores grænseregion. Du har en akademisk uddannelse inden for statskundskab, økonomi, journalistik eller tilsvarende og en stærk interesse for integration og bæredygtighedsspørgsmål.

Øresundsinstituttet søger to analytikere: dansk- eller svensktalende

Vi søger to analytikere, som er interesserede i at blive en del af Øresundsinstituttets team, der følger og analyserer samfundsudviklingen i Øresundsregionen. Vi søger både dansk- og svensktalende analytikere. En samfundsanalytiker med interesse for tværregional integration, vækst og bæredygtighed. En samfundsanalytiker med fokus på konjunktur.

Læs Øresundsinstituttets analyser af de tidligere ID-kontroller

Sidste gang Sverige indførte ID-kontrol samtidig med den eksisterende grænsekontrol, blev det tilgængelige arbejdsmarked på tværs af Øresund reduceret med 322.000 arbejdspladser baseret på den længste acceptable rejsetid med offentlig transport mellem forskellige arbejdspladser på Sjælland og Malmö C. Togpassagerer på tværs af Øresund oplevede længere rejsetider, flere forsinkelser, færre togafgange og øget trængsel. Det er nogle af resultaterne af de fem analyser af virkningerne af ID- og grænsekontrollen, som Øresundsinstituttet udarbejdede i 2016, og som er opsummeret nedenfor sammen med de seneste nyheder om den svenske regerings forslag om at genindføre ID-kontrol og høringssvarene til den svenske regerings lovforslag. Mens den midlertidige svenske grænsekontrol, der blev indført den 12. november 2015, stadig er på plads mere end seks år senere, varede den oprindelige ID-kontrol fra den 4. januar 2016 til den 4. maj 2017. Nu foreslår den svenske regering at genindføre muligheden for midlertidig id-kontrol i tre år fra den 8. april 2022. Udformningen af den genindførte ID-kontrol, som den svenske regering foreslår i sit lovforslag, følger næsten samme model som tidligere, nemlig det såkaldte transportøransvar.

News Øresunds ugebrev uge 38

Klik her for at læse det danske ugebrev uge 38 Klik her for…

News Øresunds ugebrev uge 37

Klik her for at læse det danske ugebrev uge 37 Klik her for…

Læs News Øresunds ugebrev for uge 25

Stenkast mod danske biler på skånske E65 på vej mod Ystad…

Læs News Øresunds ugebrev for uge 24

Afstemning om mistillidsvotum mod den svenske regering skal…

Læs News Øresunds ugebrev for uge 23

Ny svensk skattelovgivning sætter grænsependlere og danske…