Trafikken over Øresund 2017

20.600 køretøjer krydsede Øresundsbron på en gennemsnitlig…

FAKTA: Flere flytter fra Skåne til Danmark

FLYTNINGER. Antallet af personer som flyttede fra Skåne til Danmark faldt med cirka 12 procent i årets 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2016. Tallet for hele sidste år var 2.041 personer hvilket er fem procent flere end i 2015. Det viser oplysninger fra Øresundsdatabasen. Antallet af personer som flyttede i modsat retning, fra Østdanmark til Skåne, faldt med cirka 20 procent i årets 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2016, men steg med 7 procent i 2016 ift. året inden.

FAKTA: Rekordstort fald i antallet af pendlere over Øresund 2016

PENDLING. Antallet af pendlere over Øresund er faldet omkring 9 procent i 2016, hvilket er det største fald på noget tidspunkt. Øresundsinstituttet har beregnet antallet af daglige pendlere over Øresund i 2016 til at være omkring 13.800. Beregningerne er foreløbige og er baseret på solgte pendlerkort til Skånetrafiken (JoJo Period Öresund) samt pendlerpassager over Øresundsbron i bil.

FAKTA: Beskæftigelsen i Greater Copenhagen er 75,6 procent

BESKÆFTIGELSE. Beskæftigelsen i Greater Copenhagen er tilbage på niveau med højkonjunkturen inden finanskrisen. I 2. kvartal 2017 var 75,6 procent af befolkningen i hele Øresundsregionen/Greater Copenhagen i arbejde. Arbejdsløsheden var i august på 9,9 procent i Skåne og i juli var den 4,1 i Hovedstaden og 3,8 procent i Region Sjælland.

Fakta: Effekterne af ID- og grænsekontrol mellem Sjælland og Skåne

Sverige har afskaffet ID-kontrollerne ved rejse med tog, bus…

FAKTA: 2016 blev endnu et rekordår for turismen

TURISME. 2016 blev endnu et rekordår for turismen. Ifølge Danmarks Statistik var der 51,5 millioner overnatninger i hele Danmark og 12,3 millioner overnatninger i hovedstadsregionen, en stigning med 4,3 procent i forhold til 2015. For hele landet var stigningen 4,7 procent og for Region Sjælland 6,4 procent. I Skåne var der 5,9 millioner overnatninger i 2016, ifølge SCB/Tillväxtverkets statistik hvilket svarer til 6,7 procent flere overnatninger end året inden.

FAKTA: Trafikken forsætter med at stige over Øresundsbron

TRAFIK. 2017 er startet godt for Øresundsbron – som både har haft mere vejtrafik og øgede indtægter. 521 flere køretøjer krydser broen hvert døgn, sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket gav ni millioner kroner i øgede indtægter.

FAKTA: 17 universiteter og højere læreanstalter med i alt omkring 189 000 studerende i Øresundsregionen

UNIVERSITETER. I Øresundsregionen findes 17 danske og svenske universiteter, højskoler og højere læreanstalter. Heraf de 13 på Sjælland med omkring 119.000 studerende og 4 i Skåne med omkring 70.000 studerende.

FAKTA: Konjunkturprognoser nedskriver forventningerne til dansk økonomi

KONJUNKTUR. Mens Danmark triller langsomt af sted på motorvejen, så suser svenskerne forbi i overhalingsbanen. Prognoserne for dansk økonomi nedskrives i de seneste konjunkturanalyser, mens forventningerne til den økonomiske vækst i Sverige opjusteres.

FAKTA: Ro på boligpriserne i regionens større byer – men markante stigninger i forhold til sidste år

BOLIGPRISER. De gennemsnitlige villapriser for regionerne har ligget relativt stille de seneste par måneder med en forandring på omkring plus-minus to procent. Prisniveauet ligger dog markant over priserne for et år siden. I København er lejlighedspriserne steget med 15 procent og Malmø med 13 procent.