Kartläggning av tvärregionala arbetsmarknadsinsatser i Greater Copenhagen

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap som kan…

State of Medicon Valley 2016 - ny analyse fra MVA / Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu…

ID‐ og grænsekontroller i Norden II

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår…

Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller

Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet…

149 aktører – strukturanalyse af offentlige samarbejder over Øresund

Øresundsinstituttet præsenterer en strukturanalyse af 149 aktører…

Forandringer i integrationen over Øresund de seneste år - fra regionale til globale drivkræfter

At måle kontaktfladerne mellem danskere og svenskere kan være…