Ny analyse: Fordobling af svenske ejendomsinvesteringer i Danmark – svensk bølge af opkøb tiltog i styrke i 2017

De svenske ejendomsaktører har til dato investeret 24 milliarder…

Ny analyse: Medicon Valley styrker sin position som nordisk life science klynge

En ny analyse fra Medicon Valley Alliance, MVA, viser at den…

Ny analyse: Samarbejdet på tværs af Øresund

Det regionale samarbejde forandres fortsat. Arbejdet i The Greater…

Ny analyse: "Sydsvenska gasellkommuner"

Tre byer langs den svenske Øresundskyst har den største…

Ny analyse: Research in Medicon Valley 2017

En analyse af life science-forskningen ved universiteter og forskningscentre…

Kartläggning av tvärregionala arbetsmarknadsinsatser i Greater Copenhagen

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap som kan…

State of Medicon Valley 2016 - ny analyse fra MVA / Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu…

ID‐ og grænsekontroller i Norden II

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår…

Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller

Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet…