Indlæg af Johan Wessman

ESS & Max IV projektet resulterade i 194 gränsöverskridande forskningsprojekt

194 gränsöverskridande forskningsprojekt har startats och gränshinder för internationella forskare har lösts i det hittills största Interreg-projektet i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Under tisdagen avslutades projektet”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society” med konferens i Malmö. Projektledaren Eskil Mårtensson blickar nu framåt och vill vidareutveckla arbetet. I september ska en ny Interreg-ansökan göras – som även …

Danska partier vill avskaffa regionerna i samband med hälsovårdsreform

Medan ämbetsmän och konsulter arbetar på högtryck i Sundhedsministeriet för att utarbeta en ny hälsovårdsreform för de kommande tio åren vill Dansk Folkeparti, Konservative och Liberal Alliance avskaffa de danska regionerna och göra sjukhusen statliga. “Kampen om regionerna fortsätter”, skriver Politiken. “Regionernas framtid blir en politisk stridspunkt när en ny hälsovårdsreform ska förhandlas på plats …

Greater Copenhagen vill anpassa danskt lagförslag för fortsatt gränsregionalt samarbete

Det är viktigt för dansk tillväxt och utveckling att det den kommande lagen om det näringslivsfrämjande arbetet i Danmark gör det möjligt att bevara nuvarande finansiering och organisering av det gränsregionala arbetet över Öresund. Det skriver det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee i ett remissvar till Erhvervsstyrelsen. Enligt förslaget till “ny lov …

Skandia säljer danska verksamheten till AP Pension

Svenska pensionsbolaget Skandia säljer sin danska verksamhet med 93 000 kunder till ömsesidigt ägda AP Pension med 317 000 kunder.  Det uppger Skandia i ett pressmeddelande. Försäljningen av Skandias danska verksamhet  är en del i en strukturförändring på den danska marknaden där Danica tidigare köpt SEB Pension i Danmark och föreningen Norliv köpt Nordea Liv …

Skånsk produktivitet ökar och Köpenhamn har blivit en viktigare arbetsmarknad än Lund för Malmöborna

Produktivitetstillväxten i Skåne har börjat återhämta sig efter finanskrisen och har närmat sig Stockholms nivå medan företagens satsningar på forskning och utveckling minskar. För Malmöborna har Köpenhamn blivit en viktigare arbetsmarknad än Lund. Tio procent av den samlade löneinkomsten i Malmö kommer nu från Köpenhamn medan nio procent kommer från Lund. Det framgår av en ny rapport från Produktivitetskommissionen i …

Helsingborg och Helsingör cyklade runt i Visby med HH-tunneln i VR-format

Med fyra lådcyklar, fem tjänstemän från Helsingörs kommun och fem från Helsingborgs stad gjorde de båda städerna en annorlunda kampanj under Almedalsveckan. Alla som var på plats i Visby fick en möjlighet att med hjälp av VR-glasögon besöka framtidens Öresund med en tunnel mellan de båda städerna. – Tanken med kampanjen #framtidensgenväg är att lägga …

Tysta svenskar misstolkas av danskar

– När svenskar åker från ett möte med danskar och är sura så tycker danskarna ofta att mötet varit väldigt lyckat: “Oj vilket bra möte, svenskarna höll med om allt, de var helt tysta!”, berättade Helle Ahlenius Pallesen, direktör i Øresundsadvokater och styrelseledamot i Øresundsinstituttet, under morgonsamtalet “Morgonmad” i Øresundshuset i Visby under Almedalsveckan. Tillsammans …

Få danskar på plats under Almedalsveckan

Få danskar och inga danska politiker deltog under Almedalsveckan i Visby i år. Det dansk-svenska Greater Copenhagen-samarbetet hade inte lika många arrangemang under Almedalsveckan som under den danska politikfestivalen Folkemødet på Bornholm. Men Greater Copenhagen & Skåne Committees nya sekretariatschef Sara Røpke var på plats under invigningen av Öresundshuset i Visby och i publiken fanns …

Färre besökare i Öresundshuset i Visby – Helsingborg hoppade av som huvudpartner

Antalet besökare i Öresundshuset i Visby under Almedalsveckan minskade från 7400 under 2017 till omkring 6500 under 2018. Enligt arrangörerna är en förklaring till minskningen att fotbolls VM pågick samtidigt med Almedalsveckan. Öresundshuset är en fysisk mötesplats i Visby med plats för seminarier och möten och som beskriver sig som ”en arena för politiska samtal …

Utökade gränskontroller vid svenska hamnar och flygplatser

Från och med den 2 juli har den återinförda svenska gränskontrollen utökats till ytterligare sju hamnar samt fem flygplatser i mellersta och södra Sverige. Beslutet har tagits av polisen efter att regeringens vid sitt senaste beslut gett polisen mandat att genomföra kontroller på andra platser ”i syfte att kunna differentiera bland resenärer mellan asylsökande, ekonomiska …