Indlæg af Erik Ottosson

Udveksling af tv-programmer styrker nordisk public service

I årenes løb er den pragmatiske og kommercielle betydning af Nordvision-samarbejdet om offentlig tjeneste blevet vigtigere end broderskabsånden. Udveksling af programmer, samproduktioner og udveksling af information styrker de nordiske public service-selskaber i en tid med stigende konkurrence, siger Jesper Petersson, der arbejder med Nordvision på vegne af SVT. “Jeg sætter pris på, at denne form […]

Danmark og Sverige sikrer transittrafikken til Bornholm og Københavns lufthavn selv ved kriser

De såkaldte transitkorridorer vil blive holdt åbne for danske rejsende, der skal til Bornholm, og svenske rejsende, der skal til Københavns lufthavn, selv med indførelsen af eventuelle fremtidige indrejserestriktioner. Det blev besluttet på et møde onsdag mellem Danmarks og Sveriges respektive ministre for nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen (S) og Anna Hallberg (S). Læs mere […]

Tysk aftale lukker dansk vindkraft ned midlertidigt i kraftig vind i stedet for at eksportere grøn el til Sverige og Norge

Når det blæser kraftigt i Nordtyskland, bliver mange danske vindmøller midlertidigt lukket ned. En aftale mellem tyske købere af dansk vindkraft og danske vindmølleejere betyder, at når der er overskud af elektricitet i Nordtyskland, betales der kompensation for midlertidig nedlukning af danske vindmølleparker. Kompensationen er så høj, at det ikke er rentabelt at sælge den […]

Form, design og arkitektur oplagt for nordisk fokus med verdensmålene som ramme

I Malmø ligger Form/Design Center som samler aktører inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. Centret har et bredt samarbejde med aktører i Sverige, men har også et interregionalt perspektiv med FN’s verdensmål som ramme. Det kan blandt andet handle om nordiske projekter som Sustainordic eller at tænke over grænsen til Danmark i forbindelse med events […]

Nye muligheder opstår i et bredere dansk-svensk musiksamarbejde

I det nordlige Øresund har der gennem de seneste år udviklet sig et tæt samarbejde om musik. Nye projekter bliver drevet frem af det kommunale kulturhus, Kulturværftet, i Helsingør og spillestedet The Tivoli i Helsingborg, men involverer mange flere aktører på begge sider af Øresund. Det handler om talentudvikling, koncertsamarbejde, samfinansiering, strategisk udvikling og vidensdeling. […]

“Der er meget at dele med hinanden” – interview med Dramatens adm. direktør og chefdramaturg

Der er behov for et internationalt perspektiv for at tiltrække publikum med interesse for scenekunst fra de nordiske lande, Europa og hele verden, mener Maria Groop Russel, administrerende direktør for Dramaten, Sveriges nationalscene. Derfor ser hun det nordiske netværk som centralt, da det giver mulighed for at udveksle erfaringer og sammenligne på tværs af grænserne […]

Greater Copenhagen foreslår forenklinger af Øresundsaftalen forud for dansk-svensk ministermøde 20. April

Det dansk-svenske Greater Copenhagen Task Force-møde i Malmø den 20. april vil fokusere på skattespørgsmål på tværs af Øresund. Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen, som er vært for mødet, foreslår forenklinger af Øresundsaftalen og har udarbejdet fire løsningsforslag, herunder en forenkling af pendlernes egen skatteberegning, arbejdsgiverbidrag betalt i det andet land og pensionsafgifter.

Den svenske regering venter med ID-kontrol efter hård kritik fra Skåne og Danmark

“ID-kontrollen må vente.” Det siger Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) til TT efter hård kritik fra Skåne og Danmark af forslaget, sendt ud til hastehøring i sidste uge. Regeringen ønskede gennem en bemyndigelse fra Riksdagen at få mulighed for at genindføre ID-kontrollen ved indrejse i Sverige med bus, tog eller færge. Kritikken har bl.a. gået på, at pendlere over Øresund risikerer at blive udsat for store forsinkelser.

Stor efterspørgsel efter Science Village der arbejder på den næste detailplan

I denne uge blev det første spadestik taget i den centrale del af Science Village, området mellem ESS og MAX IV-forskningsfaciliteterne i Lund. Efterspørgslen er stor, og den virksomhed, der ejer jorden, arbejder nu på den næste detailplan for området. At sporvejen til området allerede er færdig, inden byggeriet er startet, opfatter adm. direktør Christian Lindfors som usvensk og drager paralleller til Københavns metrobyggeri.

Øresundspendlere og initiativtagere til Facebook-gruppe for pendlere: “Det handler om en dobbeltkontrol af grænsependlerne”

Tre spørgsmål til Pia Jacobsen, administrator af Facebook-gruppen “Øresundspendler – i klemme mellem 2 lande”, der har næsten 5.000 danske og svenske medlemmer. Hvis der indføres en ny ID-kontrol i begyndelsen af april, som foreslået af den svenske regering, risikerer det ifølge hende at føre til længere rejsetider og øget besvær for Øresundspendlerne, samtidig med […]