Indlæg af Emil Persson

FAKTA: Konjunktur

I de seneste måneder er der hørt flere og flere rapporter om opbremsende konjunktur i både Øresundsregionen og globalt. I 2019 har BNP-væksten været lavere end i de foregående år, og i 2020 forventes hjulene at dreje langsommere selv i den danske økonomi. I Sverige forventes 45.000 flere at komme i job i løbet af 2020 og 2021, mens beskæftigelsen i Danmark forventes at stige med 26.000 i samme periode, i begge tilfælde betydelige reduktioner sammenlignet med 2018.

Stort gennemslag i medierne for Skånsk konjunktur

Rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet udarbejder på vegne af Sparbanken Skåne, blev publiceret den 22. november. Temaet for denne tredje udgave af Skånsk konjunktur er pendlingsstrømme i Skåne, og både temaet og rapporten som helhed har haft et stort gennemslag i medierne. Herunder er et antal links til rapporteringen omkring Skånsk konjunktur. Tydlig avmattning av […]

Ny analyse: Imellem høj- og lavkonjunktur – Skånsk konjunktur, november 2019

Konjunkturafmatningen er blevet tydeligere i Skåne, men kurverne peger endnu ikke nedad. Arbejdsløsheden har stabiliseret sig på omkring ni procent med høj strukturel arbejdsløshed, til trods for fortsatte problemer med kompetencemangel. Antallet af færdigbyggede lejligheder forbliver på et højt niveau, hvorimod antallet af påbegyndte lejlighedsbyggerier er faldet markant. Antallet af job stiger i Skånes erhvervsliv, men […]

FAKTA: Konjunktur

Flere prognoseinstitutioner nedjusterer deres tilvækstprognoser, og boligbyggeriet falder både i Danmark og i Sverige. Samtidig er stigningen i valutaforskellen mellem den svenske og danske krone stoppet op. Også på globalt niveau rapporteres om at de seneste års høje tilvæksttakter ebber ud.

Ny analyse: State of the region – samarbejde over Øresund

En ny analyse fra Øresundsinstituttet viser at mere end 30 tværregionale organisationer, med omkring 400 personlige opdrag, påvirker samarbejdet over Øresund. I disse identificeres også 44 nøglepersoner, der sidder i bestyrelsen, styregruppen eller lederstillinger i to eller flere grænseregionale organisationer. Kortlægningen af samarbejdet over Øresund er foretaget for fjerde år i træk og blev præsenteret på […]

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Efter en længere periode med prisstigninger på boligmarkedet har udviklingen stagneret i løbet af 2018, frem for alt på den svenske side af Øresund. Region Hovedstaden, og særligt København by, har de højeste priser i regionen på både villaer og lejligheder, mens Region Sjælland har de laveste priser i hele regionen på villaer. På den svenske side har Lund de højeste priser på lejligheder, mens Malmö har de højeste priser på villaer.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Med en stærk dansk krone nåede antallet af danske overnatninger i Skåne et rekordniveau i 2018. Også antallet af svenskere i Region Hovedstaden stiger. Det samlede antal overnatninger steg i alle regioner, men marginalt i Region Sjælland.