Indlæg af Emil Persson

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Trots att bostadspriserna i Sverige och Danmark är likartade på en nationell nivå finns stora skillnader inom Öresundsregionen. Både de högsta och lägsta priser i regionen finns på dansk sida. Högst är kvadratmeterpriserna i Region Hovedstaden, medan Region Sjælland har de lägsta kvadratmeterpriserna i regionen, både på villor och ägarlägenheter.

FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Coronapandemin har kraftigt försämrat det ekonomiska läget i hela världen, och Öresundsregionen är inget undantag. Över en halv miljon svenskar har korttidspermitterats, och över en kvarts miljon danskar har på motsvarande vis varit hemma under lönkompensationsordning. Samtidigt har rbetslösheten stigit kraftigt i både Sverige och Danmark under våren.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISME. Flere og flere danskere vælger at holde ferie i Sverige. Den danske turisme i Skåne slog rekord for andet år i træk. I 2019  steg antallet af danske overnatninger i Skåne til næsten 300 000, hvilket er en stigning med 7,3 procent sammenlignet med det tidligere rekordår 2018. Den svage svenske krone gør det billigt for danskerne at overnatte i Sverige, hvilket sandsynligvis er en vigtig årsag til stigningen. Derimod faldt antallet af svenske overnatninger i Danmark i 2019 sammenlignet med 2018.

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. I 2019 flyttede 1.765 personer fra Skåne til Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden), og 1.407 personer flyttede fra Østdanmark til Skåne. 2007 var det år flest flyttede over Sundet, herefter faldt antallet at flytninger markant. Gennem de senere år er flyttemønstrene blevet stabiliserede, og siden 2014 har antallet af personer som flytter over Øresund været omkring 3.500 per år.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Efter flere års stabil vækst faldt vejtrafikken over Øresundsbron med 0,4 pct. i 2018 og 0,7 procent i 2019. De foreløbige tal for antal togrejser i 2019 viser derimod en stigning på 2,1 procent for togtrafikken over Øresundsbron.  I 2020 mindsker trafikken markant som følge af coronakrisen. I perioden januar-maj har der været 36 procent færre køretøjer på Øresundsbron sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen i trafikken over broen siden den åbnede har ligget både under og over forventet, hvis den faktiske trafik sammenlignes med prognosen som blev lavet i maj 2000. 

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. Pendlingen på tværs af Øresund nåede sin top i 2008, men siden finanskrisen er pendlingen faldet. Flest pendler fra Sverige til Danmark, men også i modsat retning har pendlingen vist en opgang siden Øresundsbroen åbnede. 2015, det seneste år med helårsstatistik for pendlingen på tværs af Øresund, var der i alt cirka 18.500 personer som havde en form for indkomst på den anden side af Sundet, hvoraf 15.200 var grænsependlere.

Ny rapport: Skånsk konjunktur – fra konjunkturafmatning til coronakrise

Handlen, industrien, hoteller- og restauranter, firmaservices samt transport er de fem brancher som er hårdest ramt af coronakrisen. Brancherne er større i de vestlige dele af Skåne end i de østlige, og det er også i delområderne langs Øresundskysten at arbejdsløsheden er steget hurtigst igennem foråret. Selvom coronakrisen har ramt Skåne hårdt, har regionen klaret sig lettere end de øvrige storbyregioner. Det viser rapporten Skånsk konjunktur, som udarbejdes af Øresundsinstituttet på opdrag af Sparbanken Skåne.

Ny rapport: Skånsk konjunktur tynges af coronakrisen – 35.000 hjemsendt under lønkompensationsordning eller som nymeldte arbejdsløse

Den seneste tids konjunkturudvikling kan snarere beskrives som et styrt end en nedgang. Til forskel fra finanskrisen, er Skåne ikke den hårdest ramte storbyregion i Sverige, under coronapandemien, når det kommer til opsigelsesvarsler og øget arbejdsløshed. Men i Skåne stiger arbejdsløsheden fra et højt niveau, og den største stigning i nymeldte arbejdsløse noteres omkring og i storbyerne på den svenske side af Øresundskysten, og i det nordlige Skåne. Det viser en hurtig analyse som Øresundsinstituttet har udarbejdet på opdrag fra Sparbanken Skåne.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,1 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Øresundsregionen er vokset med over 300.000 indbyggere på 10 år, og ved  årsskiftet 2019/2020 boede der godt 4,1 millioner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbejdet indgår nu også Region Halland, en region med en stærk befolkningstilvækst, og i samarbejdsregionerne bor ialt 4,4 millioner indbyggere.