Indlæg af Emil Persson

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. Der er stadig flere som flytter fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Sådan har det set ud siden 2010, men de seneste tal viser at flytningerne fra Danmark til Sverige stiger. I 2018 var antallet af personer som flyttede fra Østdanmark til Skåne det højeste siden 2013.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. Pendlingen på tværs af Øresund nåede sin top i 2008, men siden finanskrisen er pendlingen faldet. Flest pendler fra Sverige til Danmark, men også i modsat retning har pendlingen vist en opgang siden Øresundsbroen åbnede.

Corona i Danmark og Sverige: Dette er sket

News Øresund har opsummeret hændelserne omkring coronapandemiens fremfart og hvordan den påvirker Danmark og Sverige. Lukkede grænser, aflyste tog, en transport- og turismeindustri i krise, personale underrettet, aflyste arrangementer, lukkede skoler i Danmark, lukkede gymnasier og universiteter i Sverige og udstedte rejsebegrænsninger fra begge lande er kun et par af effekterne. De to regeringer har præsenteret adskillige hjælpepakker til redning af kriseramte virksomheder, der oplever en usikker fremtid. Sådan har Danmark og Sverige behandlet truslen fra coronavirussen i den første tid – og håndteringen har været forskellig på flere måder. Vi opdaterer løbende oversigten.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,1 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Øresundsregionen er vokset med over 300.000 indbyggere på 10 år, og ved  årsskiftet 2019/2020 boede der godt 4,1 millioner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbejdet indgår nu også Region Halland, en region med en stærk befolkningstilvækst, og i samarbejdsregionerne bor ialt 4,4 millioner indbyggere.

FAKTA: Konjunktur

I de seneste måneder er der hørt flere og flere rapporter om opbremsende konjunktur i både Øresundsregionen og globalt. I 2019 har BNP-væksten været lavere end i de foregående år, og i 2020 forventes hjulene at dreje langsommere selv i den danske økonomi. I Sverige forventes 45.000 flere at komme i job i løbet af 2020 og 2021, mens beskæftigelsen i Danmark forventes at stige med 26.000 i samme periode, i begge tilfælde betydelige reduktioner sammenlignet med 2018.

Stort gennemslag i medierne for Skånsk konjunktur

Rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet udarbejder på vegne af Sparbanken Skåne, blev publiceret den 22. november. Temaet for denne tredje udgave af Skånsk konjunktur er pendlingsstrømme i Skåne, og både temaet og rapporten som helhed har haft et stort gennemslag i medierne. Herunder er et antal links til rapporteringen omkring Skånsk konjunktur. Tydlig avmattning av […]

Ny analyse: Imellem høj- og lavkonjunktur – Skånsk konjunktur, november 2019

Konjunkturafmatningen er blevet tydeligere i Skåne, men kurverne peger endnu ikke nedad. Arbejdsløsheden har stabiliseret sig på omkring ni procent med høj strukturel arbejdsløshed, til trods for fortsatte problemer med kompetencemangel. Antallet af færdigbyggede lejligheder forbliver på et højt niveau, hvorimod antallet af påbegyndte lejlighedsbyggerier er faldet markant. Antallet af job stiger i Skånes erhvervsliv, men […]

FAKTA: Konjunktur

Flere prognoseinstitutioner nedjusterer deres tilvækstprognoser, og boligbyggeriet falder både i Danmark og i Sverige. Samtidig er stigningen i valutaforskellen mellem den svenske og danske krone stoppet op. Også på globalt niveau rapporteres om at de seneste års høje tilvæksttakter ebber ud.