Indlæg af Anna Palmehag

Vindar och kontor hjälpte MKB att slå byggrekord

545 nya hyreslägenheter byggde det kommunala fastighetsbolaget MKB i fjol. Det är fler än något år sedan 1970-talet. Samtidigt räknar kommunen med att Malmö behöver 4 000 nya bostäder per år de kommande fyra åren. MKB räknar med att över 1 200 personer kan få ny bostad i och med de nya lägenheterna. Drygt hälften …

Polisen reder ut frågetecken kring id-kontrollerna

Lärare med id-kort kan ta med skolbarn på klassresa till Danmark och ambulanstransporter till Bornholm kan passera gränskontrollerna utan problem. En rad praktiska problem kring gränskontrollerna har nu lösts av den svenska polisen. I en skrivelse slår polisen fast vilka id-handlingar som gäller vid gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark. Bland annat ska nordiska nationella id-kort …

Styrelseledamöter kan tvingas betala Eurovisionnota

Wonderful Copenhagens tidigare styrelseledamöter och vd kan vara personligt ansvariga för förlusten av 46 miljoner danska kronor efter att Eurovision Song Contest hölls i Köpenhamn 2014. Det skriver den danska Näringslivsstyrelsen i sitt utlåtande. Budgeten låg på 34,6 miljoner danska kronor, men slutnotan för den europeiska musiktävlingen på 112 miljoner danska kronor. Nu anser Näringslivsstyrelsen, …

Färre än på 15 år har flyttat från Östdanmark till Skåne

2015 blir av allt att döma det år då minst personer flyttat från Själland och öarna till Skåne sedan Öresundsbron öppnade år 2000. Det visar beräkningar av Øresundsinstituttet, baserade på Örestats statistik för de tre första kvartalen 2015. Totalt förväntas 1 200 personer ha flyttat från den danska till den svenska sidan av Öresund under …

Både Sverige och Danmark skriker efter lärare

Lärare som lämnar yrket i förtid är ett problem på båda sidor sundet. Den tre år gamla arbetstidsreformen pekas ut som en orsak till att det blivit svårare att få kvalificerade lärare till de danska skolorna, skriver Berlingske. Lärarbristen i Danmark är inte lika stor som i Sverige, där 90 000 nya lärare måste rekryteras …

Passagerarrekord på Sturup – och Kastrup

2,17 miljoner resenärer valde i fjol Malmö Airport, vilket är fyra procent fler än föregående år. Nu följer flygplatsledningen utvecklingen med passkontroller för tågresenärerna, för att se om det får fler att välja flyget från Sturup. – Vi har sagt att vi ska vara observanta, men ännu är det för tidigt i januari för att …

Ungdomsarbetslösheten minskar i Skåne

17 procent av de skånska ungdomarna var arbetslösa i december, jämfört med 18,8 procent under samma månad 2014. Sämre ser det ut för de utrikes födda, som utgjorde fler än hälften av de 62 200 arbetslösa skåningarna. Av de invandrare som i december stod utan jobb hade 8 500 personer fått sitt uppehållstillstånd under de …

Novo Nordisk börsnoterar dotterbolaget NNIT

IT-servicebolaget NNIT, med kunder bland annat inom life science och offentlig förvaltning, är på väg ut på börsen. Helägaren Novo Nordisk meddelar i dag att de ansöker om notering på Copenhagen Nasdaq. – Novo Nordisk är mycket nöjda med NNIT:s resultat och vi är övertygade om att en börsnotering kommer att stödja NNIT:s vidareutveckling och [&hellip

Region Skåne ger mer pengar till Öresundsstatistiken

Arbetslöshetsstatistiken för Skåne och Östdanmark kan räddas när Region Skåne satsar ytterligare en halv miljon kronor på den gränsöverskridande statistiken. Databasen Örestat lever osäkert och har förlorat en stor del av sin finansiering. Fram till december drevs Örestat – den enda aktör som exempelvis tar fram statistik över antalet pendlare över Öresund – som ett [&hellip