Indlæg af admin_faktaoresund

Pendlingen stiger igen over Øresund takket være fremgang på det danske arbejdsmarked

Det forbedrede danske arbejdsmarked begynder at afspejle sig i en øget pendling over Øresund. Flere fakta peger på en øget dansk-svensk integration – men fremgangen sker fra et lavt niveau. Pendlingen over Øresund gik fra tilbagegang til vækst sidste år. Det gælder også den samlede vejtrafik over Øresundsbroen – den første stigning siden 2009. Den […]

Trendbrud – pendlingen over Øresund steg i 2014

Ifølge Øresundsinstituttets beregninger steg pendlingen over Øresund i 2014 – for første gang siden finanskrisen 2009. 16.100 personer pendlede til et arbejde på den anden side af Øresund i 2014 ifølge Øresundsinstituttets beregninger. Hovedparten (94%) pendler fra Skåne til Sjælland. Øresundspendling 0 Fra Sjælland til Skåne Fra Skåne til Sjælland I alt 1997 166 2 130 […]

Lægemiddelindustrien i Danmark og Sverige 2014: Dansk succes og svensk nedtur fortsætter

2014-rapporten om lægemiddelindustrien i Danmark og Sverige viser, at industrien fortsætter sin kraftige vækst i Danmark, både hvad angår antal beskæftigede samt eksporten. Samtidig fortsætter de seneste års nedtur i Sverige. Analysen i korthed: 1. 2000-2013 øgede dansk lægemiddelindustri antal ansatte med 9.593 personer (+83 %), mens beskæftigelsen i svensk lægemiddelindustri faldt med 10.443 personer (-49 %) 2001-2013. Den […]

Konflikten med Rusland svækker væksten i Øresundsregionen – ny konjunkturprognose

Analysen i korte træk: Ukraine-krisen svækker opsvinget Rusland-Ukraine-konflikten har ændret forudsætningerne. Genopretningen af Europas økonomier går langsommere end forventet. En afgørende forklaring herpå er konflikten i og om Ukraine, der påvirker store dele af Europa negativt. USA hæver renten i 2015 Federal Reserve forventes at hæve renten det første halvår af 2015, og Den Europæiske Centralbank […]

Nyt tidsskrift om regionen

PRÆMIERE. Øresundsregionen har fået et nyt tidsskrift – News Øresund – som står for en faktaorienteret og uafhængig rapportering om den dansk-svenske region. Læs i vores første nummer om, hvordan transportministeren kan påvirke Øresundstogenes fremtid, at Helsingborg bygger en ny bydel, men håber på meget mere og hvordan Feministiskt Initiativ klarer sig i hverdagen efter […]

De unge svenskere har mistet fodfæstet på det danske arbejdsmarked – men nu vender udviklingen

De unge svenskere tilhører de øresundspendlere, der er blevet hårdest ramt af krisen, men er også dem, der tidligst mærker konjunkturvendingen på det danske arbejdsmarked. Det indebærer, at de svenske unges adgang til det danske arbejdsmarked primært er et fænomen under højkonjunkturen. Analysen i korthed: 60 procent færre Mellem 2007 og 2013 faldt antallet unge svenskere, […]

Företagsetableringar över Öresund

Øresundsinstituttet har på uppdrag av Öresunddirekt skrivit en rapport om företagsetableringar över Öresund som vi presenterar på ett seminarium den 19 maj 2014. Elva företag och sju rådgivare har intervjuats och delar med sig av sina erfarenheter. Sammantaget pekar studien på goda möjligheter att göra affärer över Öresund och att sköta två marknader från ett […]

Styrkelse af Øresundsregionens konjunkturer 2014-2015 – men rekordhøj arbejdsløshed i Malmö

Konjunkturerne i Øresundsregionen styrkes betydeligt de kommende par år. Væksten i bruttoregionalproduktet forventes øge med henholdsvis 2,4 og 2,6 procent i 2014 og 2015, sammenlignet med 0,8 procent i 2013. Dette fremgår af en ny konjunkturprognose fra Øresundsinstituttet, som samtidigt viser at Malmös arbejdsløshed er fordoblet til over 15 procent siden 2008. Øresundsregionens konjunkturopgang sker […]